Izpopolnjevanje z učno delavnico s področja obvladovanja bolnišničnih okužb

Organizator: 
Služba zdravstvene nege UKC Maribor in Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Maribor
Termin: 
14.05.2019 - 07:30 do 15:30
Lokacija: 
UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, predavalnica dr. Zmaga Slokana v 16. nadstropju Klinike za kirurgijo.
Služba zdravstvene nege UKC Maribor in Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Maribor

Program

07:30 - 08:00 Registracija
08.00 - 11.00 Teoretičen del
•    Obravnava incidentov v zdravstvu, Lea Knez, dr. med.
•    Zaščita zdravstvenih delavcev s cepljenji in kemoprofilakso, Zoran Simonović, dr. med./Lea Knez, dr.med.
•    Večkratno odporni mikroorganizmi, Lea Knez, dr. med.
•    Drugi v bolnišničnem okolju pomembni mikroorganizmi, Lea Knez, dr. med.
•    Izolacijski ukrepi, Marija Klasinc, dipl. m. s.
•    Ravnanje z odpadki, Goran Novak, dipl. san. inž.
•    Čiščenje pacientove okolice, Jernej Golob, mag. san. inž.
11:00 - 11:30 Odmor
11:30 - 14:30 Učna delavnica
Učna delavnica v dveh skupinah, izmenjajeKlavdija Potočnik, mag. zdr. nege, Jernej Golob, mag. san. inž., Sabina Ratajc, dipl. m. s., Lidija Živič, dipl. m. s.
•    Higiena rok
•    Izolacijski ukrepi in pravilna raba osebnih zaščitnih sredstev
14:30 - 15:00 Razprava in preverjanje znanja
15:00 - 15:30 Zaključek in evalvacija

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno zaposlenim na področju zdravstvene nege in ostalim zaposlenim v zdravstvu. Izobraževanja potekajo vsak torek v mesecu in sicer do 11. 6. 2019. Datumi so objavljeni na spletni  strani UKC Maribor, pod zavihkom strokovna srečanja.
Strokovno izpopolnjevanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Program strokovnega izpopolnjevanja je vpisan v register strokovnega izpopolnjevanja pri Zbornici – Zvezi. Komisija za oceno ustreznosti programov strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi je izdala sklep št. I -2018 -0607-0607  in priznala 9 licenčnih točk za pasivno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju.
Kotizacija znaša 60 EUR z DDV in se poravna po izstavljenem računu. V ceno kotizacije ni všteta pogostitev.
Po končanem strokovnem izpopolnjevanju boste prejeli račun za plačilo kotizacije. Pri prijavi je potrebno točno navesti plačnika kotizacije.

Prijava

Nujna je prijava na izobraževanje. Prijavnico najdete na strani spletne strani www.zbornica-zveza.si, s klikom na e-prijavnica. Na želeno izobraževanje se lahko prijavite kot član ali splošno – vhod za nečlane in ostale zdravstvene delavce. Na izobraževanje se lahko prijavite tudi preko spletne strani  www.ukc-mb.si, pod zavihkom strokovna srečanja. Dodatne informacije so možne po telefonu 02 321 18 06 ali pa preko emaila  bojana.secnjak@ukc-mb.si
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=25&g=6EC4...

Število udeležencev je omejeno na največ 60, zato si še pravočasno zagotovite mesto.

Vljudno vabljeni!