Integriran pristop k obravnavi nujnih stanj v Urgentnem centru Murska Sobota

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Termin: 
16.04.2019 - 15:30 do 19:30
Lokacija: 
V jedilnici Splošne bolnišnice Murska Sobota

 

Program

15.30 - 16.00 Registracija udeležencev
16.00 - 16.10 Predstavitev delovanja UC M. Sobota skozi številke in čas; mag. Dejan Majc, dr.med.spec. predstojnik UC
16.10 - 16.30 Predstavitev dela triažne medicinske sestre; Gabrijela Voršič, dipl.m.s
16.30 - 17.00 Najpogostejše napake pri kardiopulmonalnem oživljanju z etičnimi dilemami; Robert Ilič, dipl.zn
17.00 - 17.20 Obravnava pacienta z epistakso; Natalija Kumperščak, dipl.m.s
17.20 - 17.40 Vloga zdravstvene nege pri pacientu z intoksikacijo; Boštjan Pelcar, dipl.zn
17.40 - 18.00 EKG, snemanje in napake pri snemanju, Ciril Bergles ZT; Urška Nemec, dipl.m.s
18.00 - 18.20 Motnje ritma, ki jih mora prepoznati medicinska sestra; Robert Ilič, dipl.zn.
18.20 - 18.40 Obravnava bolnika s SEPSO; Urška Nemec, dipl.m.s
18.40 - 19.00 Nove psihoaktivne snovi; mag.Marija Zrim,dipl.m.s.
19.00 - 19.30 Ogled UC

Prijave

Prosimo, da se prijavite najpozneje do  12. 04. 2019  preko E-prijave na  spletni strani DMSBZT Pomurja – www.drustvo-mszt-pomurja.si ali preko E- prijave Zbornice –Zveze.

Dodatne informacije

Člani  DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.) Za člane drugih društev je kotizacija 40 EUR. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Dodatne informacije: Dragica Jošar, dragica.josar@gmail.com ali na tel.: 031 354 123