Hemodinamski monitoring

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo
Termin: 
04.12.2019 - 08:30 do 15:00
Lokacija: 
Zbornica - Zveza, ob železnici 30a, Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo,
intenzivno terapijo in transfuziologijo

Program

08.30 - 08.50 Registracija udeležencev
08.50 - 09.00 Uvod
09.00 - 09.20 Predstavitev osnovnega neinvazivnega monitoringa, Tanja Podlipnik, dipl. m.s.
09.20 - 09.40 Nadzor nad arterijskim krvnim pritiskom, Pajo Bučić, dipl. zn.
09.40 - 10.00 Merjenje in spremljanje intraabdominalnega pritiska, Svetlana Vučkovac, dipl. m. s.
10.00 - 10.20 Nadzor nad kapnometrijo, Anton Justin, dipl. zn.
10.20 - 10.40 Nadzor nad meritvami s pomočjo Swanz ganzovega katetra, Darja Podsedenšek, dipl. m. s., Barbara Smrke, dipl. m. s.
10.40 - 11.10 Odmor
11.10 - 11.40 Kaj je hemodinamski monitoring, Sergej Godec, dr. med.
11.40 - 12.10 Hemodinamske spremenljivke, Dragoslav Leković, dr. med.
12.10 - 12.30 Neinvazivni in invazivni hemodinamski monitoring, Goranka Beguš, dipl. m. s.
12.30 - 12.50 Pristopi in aparature za izvajanje hemodinamskega monitoringa, Andrej Trobec, dipl. zn.
12.50 - 13.10 Vloga MS pri hemodinamskem monitoringu, Valerija Svilar, dipl. m. s.
13.10 - 14.00 Kosilo 
14.00 - 15.00 DELAVNICE
Delavnice potekajo po 20 minut, udeleženci se udeležijo vseh delavnic.

Splošne informacije

Kotizacija za enodnevne delavnice z DDV znaša 120 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 60€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - ZDMSZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 04122018. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”. V kotizacijo so vključeni: predstavitveni zbornik, osvežitve med odmori in kosilo. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijave

Prijave preko e- prijave: e-prijavnico najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje »HEMODINAMSKI MONITORING«.
Prijave so možne tudi preko spodnjih povezav.

Članska prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=66&g...

Splošna prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=66&g=0...

Število udeležencev je omejeno na 40 oseb. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Anton Justin, telefon: 040473910, e-naslov: anton.justin@gmail.com

Organizacijski odbor:
Anton Justin, Rudi Kočevar

Strokovni odbor:
Rudi Kočevar, Anton Justin

Vljudno vabljeni!

Anton Justin
Predsednik strokovne sekcije