Hemodinamski monitoring

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo
Termin: 
15.03.2018 - 08:30 do 15:00
Lokacija: 
M - Hotel Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo,
intenzivno terapijo in transfuziologijo

Program

08.30 - 08.50 Registracija udeležencev
08.50 - 09.00 Uvod
09.00 - 09.20 Predstavitev osnovnega neinvazivnega monitoringa, Tanja Podlipnik, dipl. m.s.
09.20 - 09.40 Nadzor nad arterijskim krvnim tlakom, Pajo Bučić, dipl. zn.
09.40 - 10.00 Nadzor nad centralnim venskim tlakom, Dragica Karadžić, dipl. m. s.
10.00 - 10.20 Nadzor nad kapnometrijo, Anton Justin, dipl. zn.
10.20 - 10.40 Nadzor nad meritvami s pomočjo Swanz ganzovega katetra, Darja Podsedenšek, dipl. m. s.
10.40 - 11.10 Odmor
11.10 - 11.40 Kaj je hemodinamski monitoring, Sergej Godec, dr. med.
11.40 - 12.10 Hemodinamske spremenljivke, Dragana Leković, dr. med.
12.10 - 12.30 Neinvazivni in invazivni hemodinamski monitoring, Goranka Beguš, dipl. m. s.
12.30 - 12.50 Pristopi in aparature za izvajanje hemodinamskega monitoringa, Andrej Trobec, dipl. zn.
12.50 - 13.10 Vloga MS pri hemodinamskem monitoringu, Valerija Svilar, dipl. m. s.
13.10 - 14.00 Kosilo
14.00 - 15.00 DELAVNICE
Delavnice potekajo po 20 minut, udeleženci se udeležijo vseh delavnic.

  1. LIDCO, INVOS BIS
  2. EV 1000
  3. PICCO

Splošne inforamcije

Kotizacija za enodnevne delavnice z DDV znaša 120 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 60€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - ZDMSZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 15032018. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”. V kotizacijo so vključeni: predstavitveni zbornik, osvežitve med odmori in kosilo. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijave

Prijave preko e- prijave: e-prijavnico najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje »HEMODINSMSKI MONITORING«. Prijave so možne tudi preko spodnjih povezav.

Članska prijava na izbrani termin (direktna prijava člana):
Splošna prijava na izbrani termin (direktna splošna prijava):
Število udeležencev je omejeno na 30 oseb. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Dejan Doberšek, telefon: 031-518-372, e-naslov: dejan.dobersek@gmail.com.

Organizacijski odbor: Dejan Doberšek, Rudi Kočevar
Strokovni odbor: Rudi Kočevar, Dejan Doberšek

Vljudno vabljeni!

Dejan Doberšek
Predsednik strokovne sekcije