Etika in zakonodaja v zdravstvu: modul obvezne vsebine

Organizator: 
Društvo medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož v sodelovanju z Društvo medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje
Termin: 
17.02.2018 - 07:30 do 14:30
Lokacija: 
v Hotelu Roškar, Hajdoše 43 j, 2250 Ptuj

 

Program

pred predavanjem imamo VOLILNI OBČNI ZBOR DMSBZT PTUJ – ORMOŽ

07.30 – 08.00 Registracija udeležencev občnega zbora in strokovnega izobraževanja
08.00 – 09.00 Volilni občni zbor
09.00 – 09.30 ODMOR osvežitev, rogljiček
09.30 – 10.00 Splošna načela etike v zdravstvu (Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost), Darinka Klemenc, dipl.m.s.
10.00 – 10.45
Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeksa etike za babice Slovenije)
Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege, Darinka Klemenc, dipl.m.s.
10.45 – 11.30 Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP, mag. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav.
11.30 –  12.15

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti
Izvajalci zdravstvenega varstva,
Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost), mag. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav.

12.15 – 13.00 Kosilo

13.00 – 13.45

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja
Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja
Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost, mag. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav.

13.45 – 14.30

Družbena skrb za zdravje in realizacija-plan,
Vloga zdravstvenih delavcev, Strokovnih združenj in zbornic, Določitev kolektivne pogodbe, Darinka Klemenc, dipl.m.s.

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016 in 62/16, z dne 18. 1. 2016).

Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Z – Z (za člane DMSBZT Ptuj - Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada), ter za nečlane Z – Z 120 EUR.
V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijave

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest (120)-
PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE.

predsednica DMSBZ Ptuj - Ormož
Tanja Ribič Vidovič