Etika in zakonodaja v zdravstvu, modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Termin: 
14.11.2018 - 14:30 do 19:00
Lokacija: 
Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva ulica 10, Celje

Program

(v skladu z 19. členom Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016)
Izobraževanje bo v sredo, 14. novembra 2018, ob 14.30 v predavalnici Srednje zdravstvene šole Celje.

14.00 - 14.30 Registracija udeležencev
14.30 - 15.45 Splošna načela etike v zdravstvu; Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost, izr. prof. dr. Danica Železnik
15.45 - 16.30
Morala kot skupek pravil, norm, predpisov; Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa v zdravstveni negi in oskrbi  / Kodeks etike za babice Slovenije, izr. prof. dr. Danica Železnik
Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege, izr. prof. dr. Danica Železnik

16.30 - 16.45 Odmor
16.45 - 17.30 Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP; asist. Iztok Štefanec, univ.dipl.prav
17.30 - 18.15
Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti;
Izvajalci zdravstvenega varstva,
Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo).
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost), asist. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

18.15 - 19.00
Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja;
Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja.
Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost, asist. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je posredovana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 66% popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin) in znaša kotizacija 40,80 EUR. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, SI 56051008015553360, pri Abanki.

Prijave

Prijave sprejemamo preko e-prijavnice na spletni strani https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.

Predsednica DMSBZT Celje
Tomislava Kordiš