Etika in zakonodaja s področja zdravstva

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške
Termin: 
31.01.2018 - 14:00 do 19:20
Lokacija: 
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska 1
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje
v sodelovanju z
Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške

Program

14.00 - 14.15 Registracija udeležencev
14.15 - 15.45 Splošna načela etike v zdravstvu (Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost), Darinka Klemenc, dipl.m.s.
15.45 - 16.30
Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Mednarodni kodeks etike za babice)
Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege, Darinka Klemenc, dipl.m.s.
16.30 - 16.55 Odmor
16.55 - 17.40 Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP, mag. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav.
17.40 - 18.25
Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti, mag. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav.
Izvajalci zdravstvenega varstva,
Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)

18.25-19.10
Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja,mag. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav.
Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja
Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost

19.10-19.20 ODMOR
19.20-20.25
Družbena skrb za zdravje in realizacija-plan, Darinka Klemenc, dipl. m.s.
Vloga zdravstvenih delavcev, Strokovnih združenj in zbornic, Določitev kolektivne pogodbe

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.
Člani DMSBZT Velenje so upravičeni do dodatnega popusta, tako znaša kotizacija 40 eur.
Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa. Kotizacija vsebuje poleg udeležbe na predavanjih tudi  okrepčilo med odmorom.

Prijave

Prijave potekajo z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV ali na elektronski naslov dmsbztvelenje@gmail.com  Sprejeli bomo prvih 45 prijav. Rok prijave: Do petka 26. januarja. Ob prijavi OBVEZNO napišite številko članske izkaznice ter podatke o plačniku.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na gsm. 041 707 049, Janez Kramar.

mag. Janez Kramar
predsednik DMSBZT Velenje