Duševno zdravje - depresija

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
21.11.2019 - 15:00 do 19:30
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Program

15.00 - 15.15 Registracija udeležencev seminarja
15.15 - 16.00 Razumevanje bolezni in prepoznavanje znakov, dr. Demšar Silva, dr. med., spec. psih
16.00 - 16.45 Zdravila so potrebna in niso edino sredstvo, dr. Demšar Silva, dr. med., spec. psih.
16.45 - 17.00 Odmor
17.00 - 17.30 Depresija ali kaj drugega?, dr. Bojan Varjančič Rajko, univ. dipl. psih
17.30 - 18.00 Psihoterapevtska obravnava depresije, dr. Bojan Varjančič Rajko, univ. dipl. psih
18.00 - 18.30 Depresija pri starostnikih, dr. Radojka Kobentar, viš. med. ses.                        
18.30 - 19.15 Zbolijo tudi moški – v čem je razlika, Slavica Roljić, mag.zdr.neg.
19.15 - 19.30 Razprava in zaključek seminarja, razdelitev potrdil

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, dr. Radojka Kobentar in Maja Vidrih.

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacije za člane DMSBZT NI!

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 15.11.2019, do zasedenosti mest.
Število mest je omejeno do 30.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni
Koordinatorica kliničnih popoldnevov:              Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Maja Vidrih                                                       Đurđa Sima