Duševno zdravje - depresija

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
24.01.2019 - 15:00 do 19:30
Lokacija: 
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

vabi na Klinično popoldne


Program

15.00 – 15.15    Registracija udeležencev seminarja
15.15 – 16.00    Razumevanje bolezni in prepoznavanje znakov,
                             dr. Demšar Silva, dr. med., spec. psih
16.00 – 16.45    Zdravila so potrebna in niso edino sredstvo,
                             dr. Demšar Silva, dr. med., spec. psih.
16.45 – 17.00    Odmor
17.00 – 17.30    Depresija ali kaj drugega?
                            dr. Bojan Varjančič Rajko, univ. dipl. psih
17.30 – 18.00   Psihoterapevtska obravnava depresije,
                             dr. Bojan Varjančič Rajko, univ. dipl. psih
18.00 – 18.30   Depresija pri starostnikih,
                             dr. Radojka Kobentar, viš. med. ses.
18.30 – 19.15   Zbolijo tudi moški – v čem je razlika,
                             Slavica Roljić, mag.zdr.neg.
19.15 – 19.30   Razprava in zaključek seminarja, razdelitev potrdil

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, dr. Radojka Kobentar in Maja Vidrih.

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 20.01.2019, do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30.
Kotizacije za člane DMSBZT NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:              Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Maja Vidrih                                                        Đurđa Sima