Duhovnost in duhovna oskrba bolnikov in njihovih svojcev

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego
Termin: 
12.12.2017 - 16:00 do 19:00
Lokacija: 
v prostorih Zbornice – Zveze, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

vabi na delavnico

Duhovnost je pomembna dimenzija človekovega življenja. Osredotočanje na lastno duhovnost spodbuja pozitiven odnos do zdravja, okrepi dobro počutje in izboljša kakovost življenja. Pri svojem delu se zdravstveni delavci srečujemo z bolniki z neozdravljivo boleznijo in z njihovimi svojci, spremljamo njihove stiske, strahove in osamljenost. V želji, da bi se približali sočloveku, je treba pogledati globlje vase in raziskati lastno notranjost. Drugemu lahko damo le to, kar imamo sami.

Možno število udeležencev je od 12 do 15. Delavnico bo vodila dr. Klelia Štrancar. Dr. Klelija Štrancar je diplomirala na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani in na Teološki fakulteti v Ljubljani. Magistrirala je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani z raziskovalnim delom Umiranje kot družbeni pojav: paliativna oskrba in hospic. Doktorski študij na Teološki fakulteti Ljubljana je zaključila z disertacijo Eksistencialna misel pri Martinu Heideggerju in Emmanuelu Levinasu ter njena uporaba pri duhovnem spremljanju v paliativni oskrbi. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je delala kot koordinatorica paliativne oskrbe. Sočasno je razvijala in koordinirala projekt prostovoljnega dela. Izkušnje s teh področij si je bogatila tudi z delom v tujini.

Splošne informacije

Kotizacija z DDV za člane ZZBNS znaša 40,00 EUR, za nečlane pa 80,00 EUR. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze, št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0423-07122017. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijave

Prijave sprejemamo na tajnistvo@zbornica-zveza.si.

Lepo vabljeni.
 
Judita Slak                                                                   Monika Ažman
Vodja delovne skupine za paliativno ZN            Predsednica Zbornice - Zveze