Debelost in hujšanje

Organizator: 
UP - Fakulteta za vede o zdravju
Termin: 
17.06.2013 - 15:30 do 19:45
Lokacija: 
UP - Fakultete za vede o zdravju, Polje 42, Izola


vabi na strokovno izpopolnjevanje

Program

15.30 - 15.45  Registracija
15.45 - 17.15  Osnove metabolnih sprememb, ki nastopijo pri hujšanju kot posledica debelosti
17.15 - 17.30  Odmor
17.30 - 19.45  Delavnica: antropometrične meritve in testi mišične vzdržljivosti

Izvajalki: doc. dr. Zala Jenko Pražnikar, doc. dr. Mihaela Jurdana, Ester Benko, mag. zdr. neg.

O vsebini
Pojavnost debelosti v zadnjih letih strmo narašča. Debelost je postala ena izmed najpogostejših bolezni na svetu in predstavlja resen javno-zdravstveni problem. Namen izobraževanja je seznanitev udeležencev s številnimi nevarnimi posledicami, ki jih s seboj prinaša sodobna bolezen debelost ter z osnovami metabolnih sprememb, ki nastopijo pri hujšanju. Govora bo tudi o pomembni vlogi življenjskega sloga za preprečevanje morebitnih posledic.

Splošne informacije

Izobraževanje je vodeno v evidenci strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in je v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk.

Kotizacija znaša 66 € (z DDV) in vključuje organizacijo izobraževanja, gradivo ter izdajo potrdila o udeležbi. Kotizacijo je potrebno poravnati pred pričetkom izobraževanja, plačilo kotizacije je pogoj za pridobitev potrdila o udeležbi. V primeru najmanj treh udeležencev iz istega zavoda oz. podjetja se prizna 10 % popust na višino kotizacije. Diplomantom UP FVZ se prizna 10 % popust. Popusti se ne seštevajo.

Znesek kotizacije nakažete na: UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, št. podračuna: 01100 - 6000006037 (namen: vpišete svoje IME in PRIIMEK). Račun vam pošljemo po izvedenem izobraževanju na naslov plačnika.

Za mentorje kliničnega usposabljanja študentov UP FVZ v študijskem letu 2012/2013 je izobraževanje brezplačno.

Prijave

Prijave zbiramo do četrtka, 13. junija 2013. Izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete na spletni strani UP FVZ www.fvz.upr.si (pod menijem Aktualno - Vseživljenjsko učenje), pošljete na naslov UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola ali po e-pošti: mariza.bulic@fvz.upr.si. V primeru manj kot 12 prijav izobraževanje ne bo izvedeno.

Dodatne informacije

Mariza Bulič, telefon 05/ 662 64 77, mariza.bulic@fvz.upr.si