Dan za bolnika s KOPB in sladkorno boleznijo v ambulanti družinske medicine

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Termin: 
22.11.2019 - 08:30 do 16:00
Lokacija: 
Hotel Four Points by Sheraton MONS, Ljubljana, Pot za Brdom 4
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

Program

08.30 - 09.00 Registracija
09.00 - 09.05 Uvod v srečanje – pozdrav predsednice sekcije, Barbara Bukovnik
09.05 - 09.20 Predstavitev sponzorja, Alenka Korošec Perdija
09.20 - 09.30 Predstavitev Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Predsednik društva - Mirko Triller
09.30 - 10.15 Kako povprašati pacienta s KOPB o zadihanosti, Marko Bombek
10.15 - 10.45 Kritične napake bolnikov s KOPB pri jemanju vdihovalnikov, Barbara Benedik
10.45 - 10.55 Razprava
10.55 - 11.15 Odmor za kavo in ogled tiskanih materialov za bolnike
11.15 - 12.00 Pacient s sladkorno boleznijo, Tjaša Schwarzbartl
12.00 - 12.30 Primer dobre prakse – obravnava bolnika s sladkorno boleznijo pri DMS (Diplomirana medicinska sestra - ime bo javljeno naknadno)
12.30 - 12.40 Razprava
12.40 - 13.40 Kosilo

AKTIVNE DELAVNICE – delo v skupinah
13.40 - 14.25
1. skupina: Pravilna izvedba spirometrije, Maša Likozar, Nirmela Lozić

  • Osnove spirometrije
  • Zakaj je zgodnje odkrivanje KOPB pomembno?
  • Dejavniki tveganja

2. skupina: Vodenje bolnika s KOPB, Barbara Benedik

  • Praktični prikaz pravilnega jemanja vdihovalnikov

14.25 - 15.10 Zamenjava skupin – delo v skupinah
15.10 - 15.20 Razprava - izmenjava izkušenj med udeleženci srečanja
15.20 - 15.50 Aktualni dogodki v ADM – vprašanja, izkušnje, razprava (predsednica sekcije)
15.50 - 16.00 Osvežitev s kavo pred odhodom domov
16.00 Zaključek srečanja in podelitev potrdil

Splošne informacije

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija za udeležbo znaša 120 € z DDV, članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane obveznosti se prizna 50% popust in znaša 60 € z DDV. Znesek nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761-480, sklic 0210-09042019. Število prijav je omejeno na 70 udeležencev.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico Zbornice – Zveze v primeru, da ste član Zbornice – Zveze, in številko licence.

Prijava

Prijave so možne samo preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze, najkasneje do 18.11. 2019 oz. do zapolnitve mest. Število mest je omejeno na 70.

Organizacijski odbor: Barbara Bukovnik, Jožica Eder, Alenka Korošec Perdija, Tadeja Bizjak, Darinka Petrič, Eva Koren, Melita Podgornik Kanalec, Nataša Medved, Tomaž Rantaša, Božena Istenič.
Programski odbor: Barbara Bukovnik, Alenka Korošec Perdija, Tadeja Bizjak, Eva Koren, Melita Podgornik Kanalec, Mira Brodarič, Nataša Medved, Božena Istenič.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 031 866 232 pri Barbari Bukovnik ali na e-naslov: barbara.bukovnik@gmail.com.

Vljudno vabljeni!
Barbara Bukovnik, predsednica
Sekcija MS in ZT v družinski medicini