Čustvena stanja - upravljanje s čustvenimi stanji v procesu zdravstvene nege

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
19.10.2018 - 15:45 do 20.10.2018 - 13:15
Lokacija: 
DMSBZT Ljubljana, Poljanska ul. 14, Ljubljana


Program

Vodila ga bo gospa Helena Zajec, univ. dipl. oec., INLPTA trainer, poslovni in osebni coach.

Petek, 19. 10. 2018
15.45 - 16.00 Registracija
16.00 - 17.45

1.    O ČUSTVIH IN ČUSTVENIH STANJIH

 • Kaj so čustva in kako nastajajo.
 • Vpliv čustev na kognitivne in fiziološke procese.
 • Ni negativnih čustev, imamo le neustrezna stanja!

2.    BOLEZEN in ČUSTVOVANJE – spoznajmo, kako čustvujejo bolniki in kako to vpliva na njihova vedenja.

 • Bolezen kot vsiljena sprememba rutine življenja.
 • Proces soočanja z boleznijo in čustva, ki jih pri bolniku lahko pričakujemo.
 • Praktično: kako pospešiti proces soočanja z boleznijo in spodbujati bolj pozitivni pogled na zdravljenje

17.45 - 18.00 Odmor
18.00 - 20.00

3.    GRADNIKI ČUSTVENIH STANJ

 • Spoznajmo, kako nastajajo pozitivna in kako negativna čustvena stanja ter kako lahko na njih vplivamo; pri sebi in pri bolnikih.
 • Praktično: usmerjanje nastajanja različnih čustvenih stanj pri bolnikih

4.    INTENZIVNOST ČUSTVOVANJA

 • Negativne situacije se dogajajo, ni pa treba, da nas čustveno preveč izčrpajo!
 • Podmodalnosti – notranji gumb intenzitete našega čustvovanja.
 • Ni vseeno kako povem: besede in geste, ki čustva krepijo in besede, ki jih milijo.
 • Praktično: Zmanjšajmo intenziteto čustveno negativnih situacij in okrepimo pozitivne vidike.

20.00 - 20.15 Razprava in zaključek 

Sobota, 20. 10. 2018
08.15 - 08.30 Registracija
08.30 - 10.00

5.    MOJA ČUSTVA, MOJA ODGOVORNOST, MOJA SVOBODA IN MOČ!

 • Moji gradniki čustev - poti in tehnike do moje čustvene svobode v neprijetnih življenjskih ali delovnih situacijah.

6.    SIDRA -  vedno pripravljeni diktatorjih naših čustvenih reakcij

 • Pozitivna in negativna čustvena sidra: kako nastajajo in kako vplivajo na moje čustvene reakcije
 • Spoznajmo svoja že obstoječa sidra in jih ovrednotimo

10.00 - 10.15 Odmor
10.15 - 11.45

 • Proces ustvarjanja sider zase in za bolnike.
 • Praktično: izdelava Kroga odličnosti – pozitivnega čustvenega sidra, ki ga lahko aktiviram kadarkoli je to potrebno.

11.45 - 12.00 Odmor
12.00 - 13.00

7.    PRENOS ČUSTVENIH STANJ V ČASU

 • Tehnika priprave ustreznih čustev za prihodnost.
 • Praktično: Pripravim si ustrezno čustveno stanje za izziv pred menoj!

13.00 - 13.15 Razprava in zaključek 

Splošne informacije

Srečanje je namenjen članom/icam DMSBZT Ljubljana.
V primeru, da bo ostalo še kaj prostih mest, se nam lahko pridružijo tudi nečlani.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju  znaša 60,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 30,00€ z vključenim DDV), razliko do polne cene krije društvo iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Prijava

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 15.10.2018. oz. zasedbe prostih mest (20).

Dodatne informacije

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nada Sirnik.
Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici - Zvezi.

Za področje osebnostnega razvoja                                                                   Predsednica DMSBZT Ljubljana
podpredsednica za interesne dejavnosti pri DMSBZT Ljubljana                         Đurđa Sima
Nada Sirnik