CTG šola

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino Slovenije
Termin: 
18.10.2019 - 08:30 do 18:00
Lokacija: 
Predavalnica GK UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 3, Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino Slovenije

 

Program

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.20 FIGO konsenz; PRIPOROČILA ZA NADZOR PLODA MED PORODOM; Gorazd Kavšek
09.20 - 09.40 CTG – od signala do zapisa; Stanko Pušenjak
09.40 - 10.10 Fiziologija in patofiziologija plodovega srčnega utripa; Tanja Premru Sršen
10.10 - 10.40 Klinična Interpretacija CTG zapisa; Mirjam Druškovič
10.40 - 11.00 ODMOR
11.00 - 11.20 Tehnika snemanja CTG in praktični prikaz; Anže Čeh
11.20 - 11.40 pH metrija in interpretacija izvida; Andreja Trojner Bregar
11.40 - 12.10 CTG - centralni monitoring in druge komplementarne metode; Lili Steblovnik
12.10 - 12.40 Mediko-legalni vidik interpretacije CTG zapisa; Miha Lučovnik
12.40 - 14.00 KOSILO
14.00 - 15.30 Delavnica I.
Nosečnost in CTG; interaktivni prikaz primerov
Moderatorja: Tanja Premru Sršen, Marko Culetto
15.30 - 16.30 Delavnica II.
Porod in CTG; interaktivni prikaz primerov
Moderatorja: Andreja Trojner Bregar, Miha Lučovnik
16.30 - 17.00 ODMOR
17.00 - 18.00 Delavnica III.
Porod in CTG; interaktivni prikaz primerov
Moderatorja: Lili Steblovnik, Mirjam Druškovič
18.00 ZAKLJUČEK

Splošne informacije

Kotizacija: Kotizacija  za vse udeležence po sklepu strokovne sekcije znaša 95,00€ in DDV. V ceno je všteto izvedba izobraževanja, prehrana in učbenik.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0207–22032019. Račun za delovne organizacije lahko izstavimo po zaključku srečanja.
Program je vpisan v register strokovnega izobraževanja pri Zbornici – Zvezi in Zdravniški zbornici Slovenije za pridobitev licenčnih.

Prijave

NUJNA JE E-PRIJAVA na seminar s prijavnico preko spletne strani Zbornice - Zveze.

Dodatne informacije

Gordana Njenjić, gordana.njenjic@hotmail.com