Čista roka je varna roka

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Termin: 
06.05.2019 - 14:30 do 19:00
Lokacija: 
V jedilnici Splošne bolnišnice Murska Sobota

Program

14.30 – 15.00 Registracija udeležencev    
15.00 – 15.15 Pozdravni nagovor Metke Lipič Baligač, mag. zdr. nege, pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege Splošne bolnišnice Murska Sobota in Dragice Jošar, dipl. m. s., predsednice SDMSZTB Pomurje ter kratek kulturni program  
15.15 – 16.15 Predstavitev najboljših prispevkov s podelitvijo praktičnih nagrad in priznanj
16.15 – 16.30 Odmor
Moderatorka: Nataša Kreft, mag. zdr. - soc. manag., Splošna bolnišnica Murska Sobota
16.30 – 17.00 Pomen aktivnosti na področju higiene rok in akcije Čista roka je varna roka v Splošni bolnišnici Murska Sobota (Marija Kohek, M. Sc.(Avstrija), dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota)
17.00 – 17.30 Higiena rok in posebnosti v Zdravstvenem domu in patronažni dejavnosti (Renata Škrget, mag. zdr. - soc. manag., Zdravstveni dom Ljutomer)
17.30 – 18.00 Kako higieno rok vidi sanitarni inženir v Splošni bolnišnici Murska Sobota? (Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., Splošna bolnišnica Murska Sobota)
18.00 – 18.30 Aktivnosti higiene rok v institucionalnem varstvu s posebnostmi, ki se navezujejo na varovance (Zlatka Murtić, dipl. m. s., mag. zdr. nege., Dom starejših občanov Radenci)
18.30 – 18.45 Predstavitev prednosti razkuževanja pred umivanjem rok (Matej Prevorčič, dipl. sanit. inž., Ekolab)
18.45 – 19.00 Razprava in zaključki

Prijave

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 03. 05. 2019 preko e-prijavnice na  spletni strani DMSBZT Pomurja – www.drustvo-mszt-pomurja.si ali preko E- prijave Zbornice –Zveze.
Člani  DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.) Za člane drugih društev je kotizacija 40 EUR. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

                                                        Vljudno vabljeni.