Cepljenje proti nalezljivim boleznim - imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij?

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije
Termin: 
17.10.2018 - 08:00 do 16:00
Lokacija: 
Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska c. 162, Ljubljana Modra dvorana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije

Program

08.00 – 08.45 Registracija udeležencev
08.45 – 09.00 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev
pozdrav gostiteljice, predsednice Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenke Čebašek Travnik  
nagovor predsednice Zbornice – Zveze, Monike Ažman

1. sklop:
moderator:
Majda Oštir

09.00 - 09.30 Predstavitev nalezljivih otroških bolezni, vključenih v obvezno cepljenje, doc .dr. Marko Pokorn, dr. med
09.30 - 09.50 Cepljenje v Sloveniji, dr. Marta Grgič Vitek, dr. med., spec.
09.50 - 10.10 Začasne in trajne kontraindikacije za cepljenje, doc. dr. Nataša Toplak, dr. med.
10.10 - 10.30 Neželeni učinki po cepljenju, dr. Veronika Učakar, dr. med., spec.
10.30 - 10.40 Razprava
10.40 - 11.00 Odmor

2.sklop:
moderator: Majda Šmit

11.00 - 11.20 Pravilno izvedeno cepljenje, Romana Zupan, dipl. m. s.
11.20 - 11.40 Cepljenje proti gripi, dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., spec.
11.40 - 12.00 Primer dobre prakse: vpliv informiranosti staršev na odločitev za cepljenje proti HPV, Ksenija Noč, dipl. m. s.
12.00 - 12.20 Moj otrok ni bil cepljen in je zbolel – pričevanje starša, Urban Praprotnik
12.20 - 12.30 Razprava
12.30 - 13.30 Odmor za kosilo

3.sklop:
moderator:
Veronika Jagodic Bašič

13.30 - 14.15 Komunikacija s starši, Manja Rančigaj, univ. dipl. psih., specializantka klinične psihologije   
14.15 - 14.35 Pomen dobre precepljenosti prebivalcev, asist. Zoran Simonović, dr. med., spec., Sanja Vuzem, dr. med., spec. jav. zdravja
14.35 - 14.55 Projekt imuno - od strategije do ciljev, Vid Čeplak Mencin, vodja projekta Imuno
14.55 - 15.05 Razprava
15.05 - 15.20 Odmor
15.20 - 16.20 Okrogla miza: Kaj lahko storimo za dvig precepljenosti - moderatorica: Majda Oštir
(predstavniki NIJZ, Ministrstva za zdravje, Zbornice - Zveze, Zdravniške zbornice, pediatrov in staršev)

Splošne informacije

Program je ovrednoten s 7 licenčnimi točkami za medicinske sestre in s 5,5 kreditnimi točkami za zdravnike.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju je enotna za vse udeležence in znaša 60 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 0201 5025 8761 480, sklic na številko: 00 0101-17102018.

Prijave

Medicinske sestre:
Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani www.zbornica-zveza.si

Izbrani termin izobraževanja v seznamu:
https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx
E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.

Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice - Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice - Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Zdravniki:
Zdravniki na spletni strani Zdravniške zbornice preko https://www.domusmedica.si/dogodki/cepljenje-proti-nalezljivim-boleznim-...

Dodatne informacije

Za medicinske sestre:  Zbornica – Zveza, Bojana Bučar, telefon 01 544 54 80 int. 1, tajnistvo@zbornica-zveza.si.
Za zdravnike: Zdravniška zbornica Slovenije, Mojca Vrečar, telefon,  01 30 72 191, mojca.vrecar@zzs-mcs.si.

Strokovno - organizacijski odbor:
Majda Šmit, Majda Oštir, Veronika Jagodic Bašič, Monika Ažman, Anita Prelec

Vljudno vabljeni.

Monika Ažman                                         Zdenka Čebašek Travnik
predsednica Zbornice-Zveze                  predsednica Zdravniške zbornice