Biološka zdravila v dermatovenerologiji

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji
Termin: 
16.11.2018 - 08:00 do 17.11.2018 - 12:00
Lokacija: 
V Termah Dolenjske Toplice, dvorana Fontana v Hotelu Balnea
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji

Program

Petek, 16.11.2018
08.00 – 08.30 REGIRACIJA UDELEŽENCEV V TOVARNI KRKA (Upravna stavba Krke)
08.30 – 09.45 VODEN OGLED TOVARNE KRKA - NOTOL
09.45 – 10.30 ODMOR ZA KAVICO

I. SKLOP, moderator: Liljana Kralj, mag. zdrav. nege
10.30 – 11.00 PSORIAZA, asist. dr. Katarina Trčko, dr.med.           
11.00 – 11.20 ŠOLA PSORIAZE, Marta Flego, vms, UKCL, Dermatovenerološka klinika   
11.20 – 11.40 FOTOTERAPIJA, Lidija Juhart Vavpetič, dipl.fth, UKCL , Dermatovenerološka klinika
11.40 – 12.00 PREDSTAVITEV PLAKATA BIOLOŠKA ZDRAVILA, Vreček Mojca, dipl.m.s., dipl. univ. org., UKCL, Dermatovenerološka klinika
12.00 – 12.20 SATELITSKI SIMPOZIJ: HIDRADENITIS SUPURATIVA (Abbve), Aleksandra Bergant Suhodolčan, dr.med.
12.20 – 12.40 RAZPRAVA
12.40 – 14.00 ODMOR ZA KOSILO

II. SKLOP, moderator: Vreček Mojca, dipl.m.s., dipl. univ. org.
14.00 – 14.30 BIOLOŠKA ZDRAVILA PRI ZDRAVLJENJU LUSKAVICE, prof. Tomaž Lunder, dr.med., UKCL, Dermatovenerološka klinika
14.30 – 14.50 SATELITSKI SIMPOZIJ : LUSKAVICA – KAJ PA POD KOŽO? (Novartis), prof. Tomaž Lunder, dr.med., UKCL, Dermatovenerološka klinika
14.50 – 15.20 KRONIČNA URTIKARIJA IN BIOLOŠKA ZDRAVILA, Benko Maja, dr.med.
15.20 – 15.40 APLIKACIJA OMALIZUMABA, Liljana Kralj, mag. zdrav. nege, UKC MB, Oddelek za kožne in spolne bolezni
15.40 – 16.00 RAZPRAVA
16.00 – 16.20 ODMOR KAVICA

III. SKLOP, moderator: Simona Muri, dipl.m.s.
16.20 – 17.20 OBČNI ZBOR SEKCIJE MS IN ZT V DERMATOVENEROLOGIJI
19.00 – 22.00 VEČERJA

Sobota, 17.11.2018
IV. SKLOP, moderator: Simona Muri, dipl.m.s.
09.00 – 09.20 RAZGLASITEV VOLITEV
09.20 – 09.40 SESTRSKA AMBULANTA, Milena Pavić, dipl.m.s.,  UKCL , KO za revmatologijo
09.40 – 10.00 KRONIČNA VNETNA ČREVESNA BOLEZEN IN BIOLOŠKA ZDRAVILA, Carmen Sekulić Bobnar, dipl.m.s.,  UKCL, KO za gastroenterologijo
10.00 – 10.20 PODPORNI PROGRAM ZA BOLNIKE: KAJ PROGRAM POMENI ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE  IN KAJ ZA BOLNIKE, Žan Mehič (AbbVie/AdriaSonara), Marta Flego, vms, UKCL, Dermatovenerološka klinika   
10.20 – 10.40 RAZPRAVA
10.40 – 11.00 ODMOR KAVICA

V. SKLOP, moderator: Vreček Mojca, dipl.m.s., dipl. univ. org.
11.00 – 11.20 ZDRAVLJENJE TEŽKE ASTME IN KRONIČNE  URTIKARIJE Z BIOLOŠKIMI ZDRAVILI, Jana Tršan, dipl. med. s., Pulmološko alergološka ambulanta, Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
11.20 – 11.40 SATELITSKI SIMPOZIJ
11.40 – 12.00 ZAKLJUČEK

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z biološkimi zdravili (edukacija, priprava, aplikacija, spremljanje pacientov), bodisi v dermatovenerologiji oz. kateri drugi veji medicine (revmatologiji, gastroenterologiji, alergologiji).

Prijava

Kotizacija za strokovno srečanje znaša 320 € vključno z DDV, članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 160 €. Enodnevna kotizacija znaša 190€ vključno z DDV, članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €.  Kotizacijo nakažite na TRR Zbornice Zveze  0201 5025 8761 480, sklic na številko 00 0225–16112018.
Program je v postopku vpisa v register strokovnih izobraževanj pri Zbornici – Zvezi za pridobitev licenčnih in pedagoških točk. Prijave potekajo na spletni strani Zbornice-Zveze.

Dodatne informacije

REGISTRACIJA bo potekala v UPRAVNI STAVBI KRKE v Ločini v Novem mestu (Šmarješka cesta 6), kjer bo voden strokovni ogled, medtem ko bodo predavanja potekala v Termah Dolenjske Toplice,  v  dvorani Fontana v Hotelu Balnea****
Cena nočitve je 52 €. Za rezervacije sob naj udeleženci pokličejo v Kontaktni center na tel. številko 08 20 50 310 ali si sobe rezervirajo po elektronski pošti: booking@terme-krka.si s kodo: DERMA.

Vreček Mojca, Sekcija MS in ZT v dermatovenerologiji, tel.: 01/ 522 37 48,  mojca.vrecek@kclj.si