Arhiv srečanj

Naslov Organizator Datum Canceled
Podpora pacientu pri obvladovanju duševne motnje Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in Psihiatrična klinika Ljubljana 08.04.2014
Paliativna oskrba v zadnjem obdobju življenja Slovensko društvo hospic 09.04.2014
Etika v praksi zdravstvene nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 10.04.2014
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 11.04.2014
Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu 11.04.2014
Približajmo operacijsko zdravstveno nego pacientu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnost 11.04.2014
Zdravstvena nega pri osnovni življenjski aktivnosti – dihanju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju 11.04.2014
9. Funkcionalno izobraževanje z učnimi delavnicami – 2014 Slovensko osteološko društvo 11.04.2014
33. strokovno srečanje: Paliativna zdravstvena nega in oskrba v socialnovarstvenih zavodih Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih 15.04.2014
Aktualne etične dileme v zdravstveni in babiški negi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 15.04.2014 Canceled
Zdravstvena nega diabetičnega bolnika Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje v sodelovanju z Bolnišnico Topolšica 16.04.2014
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.04.2014
Paliativna oskrba v zadnjem obdobju življenja Slovensko društvo hospic 17.04.2014
Zakaj se ljudje tako različno vedemo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 17.04.2014
Zdravstveni tim danes Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 22.04.2014
Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo na pacientovem domu Zbornica zdravstvene in babiške nege slovenije - zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti 23.04.2014
Izbrane vsebine iz področja zdravstvene nege onkološkega bolnika z bolečino Onkološki inštitut Ljubljana, Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe 23.04.2014
Sodobni pristopi za učinkovito zdravljenje okuženih kirurških in kroničnih ran Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kirurške okužbe 24.04.2014
Delavnice z elementi supervizije, da nam bo lažje preživeti delovni vsakdan in obremenitve, ki nas doletijo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 06.05.2014
Akcidentalna stanja na terenu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 08.05.2014

Strani