Arhiv srečanj

Naslov Organizator Datum Canceled
Predstavitev dobrih praks v kirurški zdravstveni negi in kirurške delavnice Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji 14.03.2014
Ugotavljanje dejavnikov tveganja v ambulanti družinske medicine in napotitev v ZVC Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije , Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini 14.03.2014
19. Funkcionalno izobraževanje z učnimi delavnicami: Zdravstvena nega in sladkorna bolezen 2014 Slovensko osteološko društvo 14.03.2014
Paliativna oskrba v zadnjem obdobju življenja Slovensko društvo hospic 19.03.2014
Varnost ni naključje Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji 20.03.2014
Spoznavanje svojih lastnosti za lažje sporazumevanje z drugimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 20.03.2014
Večkratno odporne bakterije – aktualni problemi in novosti Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju 21.03.2014
5. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 21.03.2014
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 24.03.2014
Vegetarijanstvo kot fenomen sodobnega časa: skrbno načrtovana in uravnotežena vegetarijanska prehrana v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 25.03.2014 Canceled
Interdisciplinarni pristop k stanovalcu v Domu starejših Rakičan Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 26.03.2014
Sekundarna travmatizacija, čustvena in zdravstvena cena, ki jo izvajalci zdravstvene nege plačujemo za svoje delo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 26.03.2014 Canceled
7. posvet z mednarodno udeležbo: Moja kariera - Quo vadis Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v sodelovanju z UL-Zdravstvena fakulteta, UM-Fakulteta za zdravstvene vede; UP-Fakulteto za vede o zdravju in Zbornico - Zvezo 27.03.2014
Timski pristop k obravnavi pulmološkega pacienta Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 28.03.2014
Ohranjajmo zdravje in krepimo telo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 03.04.2014
2. Simpozij z mednarodno udeležbo: Z znanjem in sodelovanjem rešujemo življenja Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji 04.04.2014
Nujna stanja v oftalmologiji in zdravstvena nega Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji 04.04.2014
Moč za spremembe v praksi – Sodobni pristopi v skrbi za ženske in otroke Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic 04.04.2014
36. Strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v hemato-onkologiji Zbornica zdravstvene nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 04.04.2014
40. Obletnica delovanja oddelka za dializo UKC Maribor in razvoj zdravstvene nege Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji v sodelovanju z UKC MB 04.04.2014

Strani