Arhiv srečanj

Naslov Organizator Datum Canceled
Bolnik s KOPB in arterijsko hipertenzijo v referenčni ambulanti družinske medicine Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini 01.02.2014
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 07.02.2014
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 10.02.2014
Poklicna etika – menedžment zdravstvene in babiške nege v luči etike Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 13.02.2014
Zakaj se ljudje tako različno vedemo« Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 20.02.2014
Prehranska obravnava v preventivi in zdravljenju razjede zaradi pritiska (RZP) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 25.02.2014 Canceled
Paliativna oskrba v zadnjem obdobju življenja Slovensko društvo hospic 26.02.2014
Paliativna oskrba v zadnjem obdobju življenja Slovensko društvo hospic 27.02.2014
Nevro-lingvistično programiranje (NLP) – Nov pristop v komuniciranju in osebnem razvoju Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica 28.02.2014
Tudi beseda je zdravilo Elite izobraževanje, d.o.o. in Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 04.03.2014
Delavnice z elementi supervizije, da nam bo lažje preživeti delovni vsakdan in obremenitve, ki nas doletijo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 04.03.2014
Strokovni posvet o ranah in stomah Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 05.03.2014
Poklicna etika v domovih za starejše občane Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.03.2014
Premeščanje pacienta Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 06.03.2014
Organizacijska kultura Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 06.03.2014
Izločalne stome – izziv današnjega čas Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enterostomalni terapiji 07.03.2014
Posebnosti obravnave oseb odvisnih od prepovedanih drog Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 10.03.2014
Hipnoza in hipnoterapija Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 11.03.2014
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 13.03.2014
Paliativna oskrba v zadnjem obdobju življenja Slovensko društvo hospic 13.03.2014

Strani