Arhiv srečanj

Naslov Organizator Datum Canceled
Spoznajmo konopljo in kanabinoide Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 19.01.2018
Psihosocialni vidiki obravnave pacienta z učnimi delavnicami Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj - Ormož 19.01.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licence Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 20.01.2018
Predavanje o duši in srcu in kristalnih energijah narave Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 23.01.2018
Obravnava otroka in mladostnika z astmo - pravilna tehnika vdihovanja zdravil Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 25.01.2018
Za osebno rast: Srce, duša, duh – kdaj smo v centru sebe? Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 25.01.2018
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo Mesto 26.01.2018
XIX. izobraževalni seminar za medicinske sestre in zdravstvene tehnike:»Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in zdravstvena nega« z učnimi delavnicami Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo 26.01.2018
Za ohranjanje zdavja in dobrega počutja: Zakaj navadni prehlad prepogosto vodi v resne težave? Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 26.01.2018
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica 27.01.2018
Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj iz paliativne oskrbe za medicinske sestre in babice Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego 27.01.2018
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 29.01.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 30.01.2018
2. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 31.01.2018
Etika in zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške 31.01.2018
Sladki februar: Referenčna ambulanta in sladkorna bolezen – nadgradnji modul Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 01.02.2018
Za ohranjanje zdravja in dobrega počutja: Kako do več energije? Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 02.02.2018
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slo., Sekcijo reševalcev v zdravstvu 03.02.2018
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo Mesto 03.02.2018
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 06.02.2018

Strani