Arhiv srečanj

Naslov Organizator Datum Canceled
Ohranjajmo zdravje in krepimo telo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 21.11.2013
14. simpozij: "Približajmo zdravstveno okolje pacientu" Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 22.11.2013
»Mi med seboj« Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti 22.11.2013
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Zbornica zdravstvene in babiške nege slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 29.11.2013
Prisotnost estetike in kozmetike v zdravstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 29.11.2013
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 30.11.2013
Etika v praksi zdravstvene nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 05.12.2013
Spoznavanje svojih lastnosti za lažje sporazumevanje z drugimi Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Celje 12.12.2013 Canceled
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Zbornica zdravstvene in babiške nege slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 16.12.2013
Supervizijsko srečanje skupine Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 15.01.2014
Vpliv samopodobe na medosebno komunikacijo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 16.01.2014
Uspešna komunikacija in medosebni odnosi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 18.01.2014
Prehranski dejavniki v zmanjševanju tveganja nastanka in zmanjševanju posledic že nastale osteoporoze Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 21.01.2014
6. Dnevi Marije Tomšič – Medsebojni odnosi v zdravstveni negi Splošna bolnišnica Novo mesto v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto 23.01.2014
Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti II. Zbornica zdravstvene in babiške nege slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 23.01.2014
Spoznavanje svojih lastnosti za lažje sporazumevanje z drugimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 23.01.2014
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 24.01.2014
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico - Zvezo, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 27.01.2014
Neinvazivna mehanična ventilacija Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 31.01.2014
Znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo: Zdravstvena nega v javnem zdravju UP - Fakulteta za vede o zdravju, Izola 31.01.2014

Strani