Arhiv srečanj

Naslov Organizator Datum Canceled
Urgentni pacient - pot znanja in izkušenj Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 18.10.2013
5. Strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v hemato-onkologiji Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 18.10.2013
Zdravstveni delavec v središču krizne situacije ali afere – kako preživeti? Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 22.10.2013
Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih komponent Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji 23.10.2013
Strategije zagotavljanja prehranskega železa ter drugih ključnih hranil pri ženskah, ki so v tveganju za nastanek anemije Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 24.10.2013
Obravnava bolnika z astmo in KOPB Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje v sodelovanju z Bolnišnico Topolšica 04.11.2013
Poklicna etika v domovih za starejše občane Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 05.11.2013
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Zbornica zdravstvene in babiške nege slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 07.11.2013
Polstenje volne v terapiji stresa Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Celje in Društvo za kulturo odnosov SPES 07.11.2013 Canceled
Novosti na področju avdiovestibulološke zdravstvene nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 07.11.2013
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 08.11.2013
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Zbornica zdravstvene in babiške nege slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 08.11.2013
XV. Izobraževalni seminar s specializiranimi učnimi delavnicami za medicinske sestre in zdravstvene tehnike "Kritično bolan in poškodovan otrok - Razpoznava, zdravljenje in zdravstvena nega" Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika 08.11.2013
Tečaj transfuzijske medicine za zdravstvene delavce in sodelavce Zavod RS za transfuzijsko medicino 11.11.2013
Aktualne etične dileme v zdravstveni in babiški negi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 12.11.2013 Canceled
Mehanska ventilacija Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji 14.11.2013
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 14.11.2013
Nevro-lingvistično programiranje (NLP) - nov pristop v komunikaciji in osebnem razvoju Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 14.11.2013
Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 15.11.2013
5. Majhnov dan Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini; Združenje družinske medicine pri SZD 21.11.2013

Strani