Arhiv srečanj

Naslov Organizator Datum Canceled
Tečaj MTS - Tečaj triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 20.09.2013
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 23.09.2013
Spoznajmo in preprečimo podhranjenost ali odgovornost in kompetence zdravstvene nege za kakovostno prehranjevanje pacientov in oskrbovancev Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 24.09.2013
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju z Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 24.09.2013
Zdravstvena zakonodaja v luči zdravstvene nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 27.09.2013
Okrogla mizo z naslovom »Posvet na področju zdravstvene nege otroka in mladostnika« Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji 27.09.2013
Tudi beseda je zdravilo Elite izobraževanje v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 01.10.2013
S prepletanjem kakovosti in stroke stopamo na pot odličnosti Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji v sodelovanju z Psihiatrično bolnišnico Begunje 01.10.2013
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 03.10.2013
Kronična rana in opekline v ambulanti družinske medicine Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini 04.10.2013
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Zbornica zdravstvene in babiške nege slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov slovenije, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 05.10.2013
Poklicna etika - menedžment zdravstvene in babiške nege v luči etike Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 10.10.2013
Etične in moralne dimenzije v zdravstveni in babiški negi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 11.10.2013
14. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 11.10.2013
Sladkorna bolezen - skrb za zdravje žensk in otrok Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic 11.10.2013
Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih komponent Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji 16.10.2013
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Zbornica zdravstvene in babiške nege slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 17.10.2013
Golniški simpozij 2013 Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 18.10.2013
Prihodnost je učinkovita oskrba! Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 18.10.2013
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Zbornica zdravstvene in babiške nege slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 18.10.2013

Strani