Arhiv srečanj

Naslovrazvrsti padajoče Organizator Datum Canceled
Sladki februar: Referenčna ambulanta in sladkorna bolezen – nadgradnji modul Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 01.02.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 23.02.2018
Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege (KZZN) in planiranje kadra Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu 01.06.2016
Med zdravstveno nego in medicino UKC Maribor, Klinika za interno medicino oddelek za kardiologijo in angiologijo 30.03.2018
Obravnava pacientov z nujnimi stanji na ORL področju Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 26.10.2017
Poklicna etika - menedžment zdravstvene in babiške nege v luči etike Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 23.10.2014
Predstavitev smernic in uporaba samoinjektorja adrenalina pri obravnavi otroka in mladostnika z anafilaksijo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 26.05.2016
Prepoznavanje in obravnava pacienta s samomorilnim vedenjem na vseh nivojih zdravstvenega varstva v različnih življenjskih obdobjih Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 25.05.2018
Psihosocialni vidiki obravnave pacienta z učnimi delavnicami Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj - Ormož 19.01.2018
Sekundarna travmatizacija, čustvena in zdravstvena cena, ki jo izvajalci zdravstvene nege plačujemo za svoje delo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 26.03.2014 Canceled
Specialna znanja peritonealna dializa, asistirana peritonealna dializa Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija MS in ZT v nefrologiji, dializi in transplantaciji 21.04.2017
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 13.02.2017
Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo na pacientovem domu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester , babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti 22.04.2015
Vegetarijanstvo – muha sodobnega človeka ali veliko, veliko več? Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 10.11.2015 Canceled
Visok krvni tlak – kaj pa prehrana? Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 23.06.2015
Vpliv barv na zdravje, počutje ter osnove barvne terapije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 14.06.2019
Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo in izločalno stomo – učne delavnice Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enterostomalni terapiji 26.04.2019
(Ne)razumljeni ne?! spolno nadlegovanje na delovnem mestu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina za nenasilje 14.11.2017
1. Izobraževalni dan Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 26.10.2018
1. Kongres nefrološke zdravstvene nege: „Implementacija kakovostne in varne zdravstvene nege pri pacientu z boleznijo ledvic" Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenij, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji 24.11.2016

Strani