Arhiv srečanj

Naslov Organizatorrazvrsti naraščajoče Datum Canceled
9. Strokovno srečanje ZPMS: Kako preprečiti debelost otrok v času od rojstva do predšolskega obdobja? Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester 19.09.2013
Simpozij o poklicnih boleznih zobozdravnikov in kako preventivno delovati Združenje WDS v sodelovanju s Sekcijo za preventivno medicino SZD 16.03.2019
Seminar Tehnično reševanje Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna 04.05.2019
Srečanje medicinskih sester v pediatriji Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor v sodelovanju UKC Maribor 12.04.2019
4. Jesenska pediatrična šola Maribor Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor 17.11.2018
36. Strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v hemato-onkologiji Zbornica zdravstvene nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 04.04.2014
37. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v hemato-onkologiji Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 03.10.2014
Varovanje ožilja pri bolniku s kronično ledvično boleznijo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji 23.04.2015
Prihodnost je učinkovita oskrba! Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 18.10.2013
Varnost reševalcev nikoli ni bila samoumevna: Strokovno srečanje s posvetom vodij reševalnih služb Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 06.04.2018 Canceled
Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 03.03.2017
Pomen prehrane Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija MS in ZT v splošni medici in Sekcija MS in ZT v zobozdravstvu 09.10.2015
Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v RS Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 18.03.2016
Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v RS Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 29.01.2016
Medicinske sestre skrbimo za zdravje in kvalitetno poučevanje zdravstvene nege Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester , babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju 20.08.2015
Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v RS Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester , babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 06.03.2015
6. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester , babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 20.03.2015
Varnost je načrtovana Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester , babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji 16.04.2015
Večkratno odporni mikroorganizmi – okužbe povezane z zdravstvom Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester , babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih 15.04.2015
Diagnostično - terapevtski postopki Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester , babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih 19.10.2015

Strani