9. Strokovno srečanje ZPMS: Kako preprečiti debelost otrok v času od rojstva do predšolskega obdobja?

Organizator: 
Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester
Termin: 
19.09.2013 - 08:00 do 17:30
Lokacija: 
Kongresni center Thermana Laško

Program

8.00 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.20 Otvoritev strokovnega srečanja
9.20 – 9.50 Prehrana dojenčka in majhnega otroka
                     Vida Fajdiga Turk, univ. dipl. inž. živ. teh., Inštitut za varovanje zdravja RS
9.50 – 10.20 Prehrana dojenčka z alergijo na hrano
                       Vesna Vodušek Plevnik, dr. med., spec. ped., alergologinja
10.20 – 10.50 Kako vzgajamo za zdrav način življenja od rojstva dalje?
                          Mag. sc. Damjana Podkrajšek, dr. med., spec. šolske medicine
10.50 – 11.00 Razprava
11.00 – 11.15 Sadna malica
11.15 – 11.45 Prevention and treatment of childhood obesity [Preprečevanje in zdravljenje debelosti v otroštvu]
                         Dr. Dona Hileti, PhD, MSc, BSc(Hons), SRD; Associate Professor of Nutrition, European University,
                         Cyprus; Clinical Paediatric Dietitian

11.45 – 12.15 Debelost pri otrocih
                         Prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.
12.15 – 13.10 'Dojenčki za mizo' v praksi. Priprava obrokov za dojenčke
                          Rebeka Mahorič, avtorica knjige o prehrani dojenčkov 'Dojenčki za mizo' in skrbnica blagovne znamke
                          Milupa

13.10 – 13.20 Razprava
13.20 – 14.40 Odmor za kosilo
14.40 – 15.10 Čustva v kuhinji
                          Renata Bokan, univ. dipl. prav., certificirana predavateljica in svetovalka Šole čustvene inteligence.
15.10 – 15.30 Predstavitev sponzorja: Avent
15.30 – 16.00 Občutek sitosti in lakote pri malem otroku
                          Aleksandra Mernik Merc, dipl. med. ses., IBCLC, specializant psihoterapije
16.00 – 16.30 Pomen telesne aktivnosti pri malčkih
                          Lili Šiler, dipl. fiziot.
16.30–16.40 Razprava
16.40–17.30 Zaključek strokovnega srečanja - monokomedija, podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

e-naslov: zdruzenje.zpms@gmail.com
telefon: 051 251 813
Udeleženci bodo prejeli potrdila o udeležbi. Za strokovno srečanje smo na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniško zbornico
Slovenije oddali vlogo za vpis v Register strokovnih izobraževanj in pridobitev licenčnih točk.
Kotizacijo, ki znaša 80,00 EUR, nakažite na TRR ZZPMS vsaj dva dni pred srečanjem.
TRR ZZPMS pri SKB d.d.: SI56 0315 5100 0422 425, sklic: SI00 19-09-2013.
V kotizacijo so všteti vsi stroški organizacije in izvedbe srečanja, Zbornik predavanj ter kosilo in napitki med odmori.

Prijava

Na strokovno srečanje se lahko prijavite s prijavnico, ki je objavljena na naši spletni strani: http://www.patronaza.si/Templates/Prijava.doc ali s prijavnico iz Utripa. Pošljite jo najpozneje do 17. septembra 2013, na naslov:
Urška Flajs, Cankarjeva ul. 4, 3310 Žalec ali na e-naslov: zdruzenje.zpms@gmail.com