9. pomurski in 5. mednarodni simpozij o kronični rani: Dejavniki tveganja za nastanek kroničnih ran

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja in Splošna bolnišnica Murska Sobota
Termin: 
26.10.2018 - 07:30 do 15:15
Lokacija: 
Hotel Radin, Radenci
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja v sodelovanju s Splošno bolnišnico Murska Sobota

Program

07.30 - 08.30 Registracija 
08.30 - 08.45 Kratek kulturni program
08.45 - 09.00 Pozdravni govori

Sklop I. Kronične rane in kirurgija
Moderatorja: Ciril Triller, Metka Lipič Baligač
09.00 - 09.15 Periferna arterijska okluzivna bolezen - kdaj zdraviti in kako?, dr. Dražen Popović, dr. med., Splošna bolnišnica Murska Sobota
09.15 - 09.30 Arterioskleroza in periferna žilna bolezen, Urška Bencak Ferko, dr. med., Splošna bolnišnica Murska Sobota
09.30 - 09.45 Možnosti zdravljenja kroničnega venskega popuščanja, Luka Slemenjak Vodišek, dr. med., Splošna bolnišnica Murska Sobota
09.45 - 10.00 Rješavanje dekubitusa režnjevima, prim. doc. dr. Dubravko Huljev, dr. med., Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb, Hrvaška
10.00 - 10.15 Suvremeni pristop u zbrinjavanju dekubitalne rane u patronaži, Doc. dr. sc. Stefica Mikšić, Brankica Juranić, mag.med.techn., Dragica Pavlovec, mag.med. techn. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
10.15 - 10.30 Savremeni pristup u lečenju dekubitalnih ulceracija, asist. mag. Saša Miličević, dr. med., Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija
10.30 - 10.45 Zdravljenje kroničnih ran z oblogami iz medu, prim. Ciril Triller, dr. med., Splošna bolnišnica Murska Sobota
10.45 - 11.00 Razprava
11.00 - 11.30 Odmor

Sklop II. Dejavniki tveganja za nastanek kroničnih ran - okrogla miza
Moderatorja: Ciril Triller, Marija Kohek

Sodelujoči: zdravstveni delavci iz različnih kliničnih okolij, pacienti, predstavniki Ministrstva za zdravje, predstavniki nevladnih organizacij
11.30 - 12.30 Okrogla miza
12.30 - 13.30 Odmor za kosilo

Sklop III. Razjede zaradi pritiska
Moderatorja: Marija Flisar, Brigita Kovačec

13.30 - 13.45 Razjede zaradi pritiska in klasifikacija po EPUAP, Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota
13.45 - 14.00 Razjede zaradi pritiska - osnove, Brigita Kovačec, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota
14.00 - 14.15 Vseživljenjsko ogrožen bolnik in medicinska sestra - skupaj v boju proti razjedam zaradi pritiska, Vesna Makovec, dipl. m. s., Tatjana Denša, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota
14.15 - 14.30 Incidenca in prevalenca razjede zaradi pritiska v gorenjski regiji, Hubert Terseglav, dipl. zn., Splošna bolnišnica Jesenice
14.30 - 14.45 Fizioterapija pri bolniku z rano, Boža Gider, dipl. fizoterapevt, Metka Vlaj, višji fizioterapevt, Splošna bolnišnica Murska Sobota
14.45 - 15.00 Nadzorovanje, merjenje, analiziranje in vrednotenje razjed zaradi pritiska s perspektive sistema vodenja kakovosti, mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg., Splošna bolnišnica Murska Sobota
15.00 - 15.15 Razprava z zaključki simpozija

Splošne informacije

Organizacijski odbor simpozija:
Marija Kohek, Ciril Triller, Marija Flisar, Brigita Kovačec, Metka Lipič Baligač, Dragica Jošar

Strokovni odbor simpozija: Marija Kohek, Metka Lipič Baligač, Jerneja Farkaš-Lainščak, Brigita Kovačec, Ciril Triller

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV).
Člani DMSBZT Pomurja imajo 100% popust.
Število udeležencev 200.
Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici -Zvezi.

Prijave

Prijava na seminar bo potekala preko E-prijavnice, ki je dosegljiva na spletni strani Zbornice-Zveze do 21.10.2018

Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko posredujete sporočilo na naslove: dragica.josar@gmail.com; marija.kohek@sb-ms.si; brigita.kirurgija@gmail.com