8. Majhnov dan: Celjski dan družinske medicine: Aktualno v družinski medicini

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini v sodelovanju z drugimi
Termin: 
21.11.2019 - 08:00 do 18:00
Lokacija: 
v Narodnem domu, Trg celjskih knezov 9, Celje

Združenje zdravnikov družinske medicine pri SZD
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Zdravstveni dom Celje
Zavod za razvoj družinske medicine

Program

Majhnov dan je strokovno srečanje, ki je namenjeno zdravnikom družinske medicine, specializantom družinske medicine, medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, fizioterapevtom in vsem, ki želijo nadgraditi znanje s področja družinske medicine.

Strokovno srečanje je namenjeno predstavitvi novosti pri obravnavi bolnikov v ambulanti družinske medicine. Program je razdeljen v sklope, vsak sklop pa predstavitvi strokovnih vsebin z vidika strokovnjakov obravnavane tematike.

Organizacijski odbor: Jana Govc Eržen, Andrej Kravos, Rajko Vajd, Barbara Toplek, Katarina Skubec Močić, Vesna Arcet Rodič, Sanja Bulatović, David Sopotnik, Andreja Zupančič
Programski odbor: Jana Govc Eržen, Danica Rotar Pavlič, Marija Petek Šter, Andrej Kravos, Barbara Bukovnik, Katarina Skubec Močić, Sanja Bulatović, David Sopotnik, Andreja Zupančič, Vesna Arcet Rodič

08.00 - 09.00 Prihod in registracija udeležencev
09.00 - 09.20 Uvodni pozdravi in kulturni program

Uvodni predavanji
09.20 - 09.40 Izzivi družinske medicine, Vesna Pekarović Džakulin
09.40 - 10.00 Profesionalizem, David Sopotnik

1. Sklop: Timski pristop pri obravnavi bolnikov s sladkorno boleznijo
Moderator:
Katarina Skubec Močić

10.00 - 10.15 Timska obravnava bolnika s sladkorno boleznijo, Mateja Bulc
10.15 - 10.30 Sladkorni bolnik in srčno-žilna preventiva, Maja Navodnik Preložnik
10.30 - 10.45 Vodenje bolnika, ki je ogrožen s sladkorno boleznijo, Darinka Petrič
10.45 - 11.00 S sladkorno boleznijo skozi življenje, Marjana Iršič, Katarina Skubec Močić
11.00 - 11.10 Razprava

2. Sklop: Pljučni bolnik v ambulanti družinske medicine
Moderator: Sanja Bulatović

11.10 - 11.30 Dispneja pri pljučnem bolniku-kaj lahko naredimo v ambulanti družinske medicine?, Jurij Šorli
11.30 - 11.50 Ali naši bolniki pravilno uporabljajo vdihovalnike ?, Matjaž Fležar, Tina Morgan
11.50 - 12.00 Razprava
12.00 - 12.25 Odmor s kavo
Odmor z možnostjo sodelovanja na delavnici o uporabi vdihovalnikov (Matjaž Fležar, Tina Morgan)

3. Sklop: Pomen opolnomočenja bolnikov
Moderator: Vesna Arcet Rodič
12.25-12.45 Dislipidemije, Borut Jug
12.45-13.05 Kako bolnike s hiperlipidemijo prepričati, da bodo jemali statine ?, Nataša Kern
13.05-13.25 Dobro seznanjen bolnik bolje sodeluje, Janja Ahlin
13.25-13.35 Razprava
13.35-14.20 Kosilo

4. Sklop: Skrbimo tako za redke kot pogoste bolezni
Moderator: David Sopotnik

14.20-14.40 Zgodnje odkrivanje in možnosti terapije primarnih rakov jeter, Rado Janša
14.40-15.00 Diagnostične dileme pri obravnavi bolezni ščitnice, Katja Zaletel
15.00-15.10 Razprava
SIMPOZIJ ABBVIE
15.10-15.30 Hidradenitis suppurativa, Danica Rotar Pavlič

5. Sklop: Proktologija, Kronična venska bolezen
Moderator: Andrej Kravos
15.30-15.50 Ne sedimo križem nog, Maja Marovt
15.50-16.10 Oskrba kroničnih ran, Aleksandra Bergant Suhodolčan
16.10-16.30 Naj zdravje zadnjika ne bo na zadnjem mestu, Maruša Zamorano
16.30-16.40 Razprava
SIMPOZIJ AMGEN: Ateroskleroza in osteoporoza – preprečevanje napredovanja in zapletov

Moderator: Dragan Kovačič
16.40 - 17.00 Obvladovanje hiperholesterolemije v sekundarni preventivi srčno žilnih bolezni, Dragan Kovačič
17.00 - 17.20 Sekundarna preventiva osteoporoznih zlomov, Tomaž Kocjan
17.20 - 17.40 Celostna obravnava poškodovanca z osteoporoznim zlomom proksimalne stegnenice, Matevž Tomaževič
17.40 - 17.50 Razprava
17.50 - 18.00 Zaključek srečanja

Splošne informacije

Kotizacija(DDV ni vključen) znaša 90 EUR za zdravnike in 45 EUR za medicinske sestre. Za Študenti, sekundariji in upokojeni zdravniki so oproščeni plačila kotizacije. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, zbornik predavanj, pogostitev med odmori.

Prijava

Navodila za prijavo na Majhnov dan in plačilo kotizacije:

Obiščite spletno stran srečanja: https://www.e-medicina.si/majhnov-dan
Prijavnico oddate na spletni strani www.e-medicina.si s klikom na srečanje v rubriki AKTUALNO ali s klikom na želen dogodek v tabeli strokovnih srečanj. Na izbrano srečanje se prijavite s pomočjo zavihka PRIJAVA NA SREČANJE, kjer vnesete vaše podatke in podatke o plačniku kotizacije. O uspešni prijavi boste obveščeni na vaš elektronski naslov. Prijavo lahko oddajo tudi tajništva organizacij, v katerih ste zaposleni. Rok za prijavo na srečanje je 19. november 2019. Po končanem dogodku bomo izstavili račun za plačilo kotizacije. Le v izjemnih primerih bo možna prijava na recepciji na samem dogodku.

Varstvo vaših osebnih podatkov je zagotovljeno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.94/07).
Vlogi za dodelitev kreditnih točk za stalno strokovno izobraževanje sta že posredovani na Zdravniško zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Tajništvo strokovnega srečanja: Zavod za razvoj družinske medicine, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, Tel: 01 438 69 14; faks: 01 438 69 10; Kontaktna oseba: Barbara Toplek, e-pošta: barbara.toplek@mf.uni-lj.si.

Dodatne inforamcije

Prim. Jana Govc Eržen, dr. med., Zdravstvena postaja Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik, telefon 03 780 05 00, GSM: 041 335 377, e-pošta: jana.govc@gmail.com.