8. izobraževalni dan programa ZORA

Organizator: 
Onkološki inštitut Ljubljana, Ministrstvo za zdravje RS
Termin: 
21.11.2018 - 07:30 do 16:30
Lokacija: 
Kongresni center Brdo pri Kranju

 

 

Program

07.30 - 08.30 Registracija udeležencev
08.30 - 09.00 KULTURNI PROGRAM IN POZDRAVNI NAGOVORI
09.00 - 10.00 REZULTATI DP ZORA
09.00 - 09.30 15 let državnega programa ZORA, Maja Primic Žakelj, vodja DP ZORA 2003−2018
09.30 - 09.55 Pregled dela v državnem programu ZORA v letu 2017 in načrti za prihodnost, Urška Ivanuš, vodja DP ZORA 2018−
09.55 - 10.00 Minutke za DORO, Katja Jarm
10.00 - 11.30 OKUŽBE S HPV IN ZDRAVLJENJE SPREMEMB
10.00 - 10.20 HPV-related anogenital lesions: prevention, diagnostics, treatment and communication about HPV infection with women, Elmar A. Joura, Medical University of Vienna, Head of colposcopy and vulvar services, Consultant gynaecologist
10.20 - 10.30 S HPV povezane anogenitalne lezije (povzetek predavanja s komentarjem), Leon Meglič
10.30 - 10.50 HPV infection after treatment of high-grade cervical lesions: value of HPV testing, HPV vaccination, and condom use Elmar A. Joura
10.50 - 11.00 Okužba s HPV po zdravljenju PIL-VS (povzetek predavanja s komentarjem), Leon Meglič
11.00 - 11.10 Primer iz prakse: Uspešna uporaba triažnega testa HPV pri APC-N, Vivijana Snoj
11.10 - 11.30 Razprava
11.30 - 12.30 Odmor s kosilom
12.30 - 14.00 CEPLJENJE PROTI HPV
12.30 - 13.00 Cepljenje proti HPV: sodobni dokazi iz raziskav in prakse, Mario Poljak
13.00 - 13.15 Stališča in odnos ključnih javnosti do cepljenja v Sloveniji – rezultati nacionalne raziskave, Alenka Kraigher
13.15 - 13.30 Stališča slovenskih ginekologov in medicinskih sester iz ginekoloških ambulant do cepljenja proti HPV, Tine Jerman
13.30 - 13.40 Primer dobre prakse: Odziv stroke na dvome javnih osebnosti o učinkovitosti in varnosti cepljenja proti HPV, Zoran Simonovič
13.40 - 14.00 Razprava – stališča slovenske stroke do cepljenja proti HPV
14.00 - 14.30 Odmor
14.30 - 16.30 STROKOVNE DILEME
14.30 - 14.45 Mlade ženske: tveganje za predrakave spremembe materničnega vratu nizke in visoke stopnje ter obravnava teh sprememb, Špela Smrkolj
14.45 - 14.55 Primer iz prakse: Prekomerno zdravljenje mlade ženske s PIL-NS, Margareta Strojan Fležar, Špela Smrkolj, Alenka Repše Fokter
14.55 - 15.10 Vstop deklet, cepljenih proti HPV, v program ZORA, Nina Jančar
15.10 - 15.20 Primer iz prakse: Cepljeno dekle s patološkimi spremembami nizke stopnje v brisu materničnega vratu, Anamarija Petek, Ana Pogačnik
15.20 - 16.00 Dileme pri obravnavi ženske z negativnim brisom materničnega vratu in pozitivnim testom HPV (igra vlog), Leon Meglič, Urška Salobir Gajšek, Mateja Marčec
16.00 - 16.10 Obravnava žensk s pozitivnim testom HPV in negativnim brisom materničnega vratu (povzetek igre vlog s komentarjem), Špela Smrkolj
16.10 - 16.30 Razprava

Informacije

Znanstveni odbor: Urška Ivanuš, Maja Primic Žakelj, Mario Poljak, Ana Pogačnik, Margareta Strojan Fležar, Špela Smrkolj, Veronika Kloboves Prevodnik, Barbara Šegedin
Organizacijski odbor: Mojca Florjančič, Urška Ivanuš, Maja Primic Žakelj, Mojca Gobec, Blanka Mikl Mežnar, Ana Pogačnik, Mojca Kuster, Tine Jerman, Blaž Podobnik, Taja Ložar

Brez kotizacije, postopek za pridobitev kreditnih točk za zdravnike in medicinske sestre je v teku.