45. Strokovno srečanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov onkologiji: Ženske in ginekološki rak

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
Termin: 
09.11.2018 - 08:00 do 10.11.2018 - 13:00
Lokacija: 
Best Western hotel Kranjska Gora, Vršiška cesta 38, 4280 Kranjska Gora
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

Program


Petek, 9. 11. 2018
08.00 - 09.30 Registracija udeležencev
09.30 - 10.00 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

I. SKLOP – MOČ PREVENTIVE        
moderator: Istenič Ana, Klinc Andreja
10.00 - 10.20 Register raka Republike Slovenije kot podlaga za spremljanje bremena ginekoloških rakov, izr. prof. dr. Vesna Zadnik
10.20 - 10.40 Ginekološki raki in z njimi povezani dedni sindromi, doc. dr. sc., B Mateja Krajc,  dr. med.
10.40 - 11.00 Zdravstvena vzgoja v vlogi preprečevanja in zgodnjega odkrivanja raka materničnega vratu ter njen pomen pri cepljenju proti HPV, Jelka Cimermančič, dipl. bab.,  mag. vzg. in menedž. v zdr.
11.00 - 11.20 Moč presejalnega programa ZORA – vloga medicinske sestre, Mojca Florjančič, viš. med. ses., univ. dipl. org.
11.20 - 11.30 Vprašanja in diskusija
11.30 - 12.00 Odmor, osvežitev

II. SKLOP – KIRURŠKO ZDRAVLJENJE    
moderator: Lokajner Gordana, Čaušević Majda
12.00 - 12.20 Ginekološki raki - novosti na področju zdravljenja (intraoperativna kemoterapija brez hipertermije), asist. dr. Sebastjan Merlo, dr. med.
12.20 - 12.40 Medoperativne aktivnosti zdravstvene nege pri ginekološki operaciji, mag. Maja Kožuh, dipl. m. s., pred., Zoran Topić, dipl. zn.
12.40 - 13.00 Pooperativna oskrba bolnic z ginekološkimi raki, Vesna Hamzić, dipl. m. s.
13.00 - 13.20 Pomen obvladovanja bolečine pri ginekoloških operacijah, Anamarija Mozetič, dipl. m. s.
13.20 - 13.30 Vprašanja in diskusija
13.30 - 14.30 Odmor za kosilo

III. SKLOP – SISTEMSKO ZDRAVLJENJE       
moderator: Kožuh Maja, Hamzić Vesna
14.30 - 14.50 Sistemsko zdravljenje bolnic z ginekološkimi raki, doc. dr. Erik Škof, specialist internist onkolog
14.50 - 15.10 Zdravstvena vzgoja bolnic z ginekološkimi raki med zdravljenjem s   sistemsko terapijo, Lejla Hedžić, dipl. m. s.
15.10 - 15.30 Obravnava bolnice na sistemski terapiji: študija primera, Marija Horvat, dipl. m. s.
15.30 - 15.50 Simpozij: ROCHE, Dobrobiti podkožne aplikacije biološkega zdravila v onkologiji, Snežana Umičević, dipl. m. s.
15.50 - 16.00 Vprašanja in diskusija
16.00 - 16.20 Odmor, osvežitev

IV. SKLOP – RADIOTERAPEVTSKO ZDRAVLJENJE        
moderator: Čaušević Majda, Klinc Andreja
16.20 - 16.40 Radioterapevtsko zdravljenje bolnic z ginekološkimi raki, asist. dr. Barbara Šegedin, dr. med.
16.40 - 17.00 Brahiradioterapija ginekoloških rakov - vloga operacijske medicinske sestre, Katja Kralj Serša, dipl. m. s.
17.00 - 17.20 Brahiradioterapija in vloga anestezijske medicinske sestre pri zdravljenju bolnic z ginekološkimi raki, mag. Maja Kožuh, dipl. m. s., pred.
17.20 - 17.40 Akutni in pozni neželeni učinki obsevanja bolnic z rakom rodil – pomen zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje, Ana Istenič, dipl. m. s.
17.40 - 17.50 Simpozij: EUROMED
17.50 - 18.00 Vprašanja in diskusija
20.00 Večerja (s plesom)

Sobota, 10. 11. 2018

V. SKLOP – PALIATIVNA OBRAVNAVA – KDAJ IN KAKO  
     
moderator: Kožuh Maja, Hamzić Vesna
09.00 - 09.20 Paliativna oskrba bolnic z ginekološkimi raki, Boštjan Zavratnik, dipl. zn.
09.20 - 09.40 Participacija socialnega dela pri obravnavi bolnic z ginekološkim rakom, mag. Nataša Zlodej, univ. dipl. soc. del.
09.40 - 10.00 Vloga patronažne zdravstvene nege, mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.
10.00 - 10.20 Hospic – vloga in pomen v paliativni zdravstveni oskrbi, Hedvika Zimšek, viš. med.ses., prof. zdr. vzg.
10.20 - 10.30 Vprašanja in diskusija
10.30 - 11.00 Odmor, osvežitev

VI. SKLOP – PODPORNO ZDRAVLJENJE IN AKTIVNOSTI ZA BOLJŠO KAKOVOST ŽIVLJENJA
moderator: Istenič Ana, Klinc Andreja
11.00 - 11.20 Prehranska podpora in edukacija bolnic z ginekološkimi raki, Laura Petrica dipl. m. s.
11.20 - 11.40 Uporaba nefarmakoloških metod za lajšanje simptomov pri zdravljenju ginekoloških rakov, Majda Čauševič, dipl. m. s., dipl. upr. org.
11.40 - 12.00 Vloga fizioterapije v pooperativni obravnavi bolnic z ginekološkimi raki, Sanja Đukić dipl. fiziot. s special. znanji
12.00 - 12.20 Pogled dijakov Srednje zdravstvene šole Ljubljana na cepljenje proti HPV – pristopi zdravstveno vzgojnega izobraževanja, Mojca Kotnik viš. med. ses., prof. zdr. vzg., Tatjana Hrovat Ahac viš. med. ses., prof. zdr. vzg.
12.20 - 12.30 Vprašanja in diskusija, zaključne misli seminarja
13.00     Zaključek seminarja

Splošne informacije

Namen srečanja  je slušatelje seznaniti in jim ponuditi dodatna znanja o pojavljanju in razširjenosti ginekoloških rakov, dedni predispoziciji ter pristopih zdravljenja in podporne oskrbe in zdravstvene nege ginekoloških bolnic v vseh obdobjih bolezni. Predavatelji so tako z medicinskega področja kot področja socialne oskrbe in rehabilitacije ter zdravstvene nege.
Program seminarja je v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih in pedagoških točk, vložena je vloga za vpis v register strokovnih izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Dvodnevna kotizacija znaša 320 €, članom Zveze - Zbornice, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 160 €.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze  NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana,
št. rač.: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0214-09112018, s pripisom za Sekcijo MS in ZT
v onkologiji. V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih, večerja ter potrdilo o udeležbi.

Prijave

Elektronske prijave so možne preko spletne strani Zbornice - Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl  (e-prijavnica). Vašo prijavo morate potrditi preko maila, ki vam ga avtomatsko pošlje administrator, ko pošljete e-prijavnico.
Prijave sprejemamo do vključno 2.11.2018.

Dodatne informacije

Rezervacija prenočišč je možna na naslov Best Western Hotel Kranjska Gora, tel.: 04 588 1520
ali info@bw-kranjskagora.com zraven navedite še ime dogodka, ker so cene za udeležence
seminarja ugodnejše. Rezervacije so potrebne najmanj 1 teden pred terminom dogodka.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Vljudno vabljeni!