40. strokovni seminar z naslovom Pacientke z rakom dojk - trend in novosti

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
Termin: 
07.06.2013 - 08:00 do 18:00
Lokacija: 
M hotel, Ljubljana

Program

08.00 - 08.40 Registracija udeležencev
08.40 - 08.50 Uvod - Pozdrav udeležencem
                       Biserka Petrijevčanin, viš. med. ses.
08.50 - 09.10 Rak dojke: zbolevnost, preživetje in dejavniki tveganja
                       Izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr. med.,
                       doc. dr. Vesna Zadnik, dr. med., dr. Tina Žagar, univ. dipl. fiz.
09.10 - 09.30 Preventivni program DORA za zdravje žensk
                       mag. Maksimilijan Kadivec, dr. med., mag. Mateja Krajc, dr. med.
09.30 - 09.50 Dedni rak dojk
                       mag. Mateja Krajc, dr.med
09.50 - 10.05 Klinična pot genetskega svetovanja pri pacientkah z rakom dojk in vloga medicinske sestre
                       Alenka Vrečar, dipl. m. s.
10.05 - 10.20 Ambulanta za spremljanje pacientov z večjo ogroženostjo za rakom dojk, jajčnikov in prostate
                       Natalija Klopčič, dipl. m. s.
10.20 - 10.30 Razprava
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.20 Diagnostika in kirurško zdravljenje raka dojke
                       prim. Matjaž Kaučič, dr. med.
11.20 - 11.40 Rekonstrukcija dojk po mastektomiji
                       Asist. Peter Zorman, dr. med.
11.40 - 11.55 Informiranost in izkušnje pacientov po operaciji dojke pri krajši hopitalizaciji
                       Katja Kolenc, dipl. m. s., univ. dipl. kom., Vesna Ostrožnik, dipl. m. s.,
                       Maja Vrhovnik, dipl. m. s.
11.55 - 12.10 Novosti v fizioterapiji po operaciji dojk
                       Edita Rotner, dipl. fiziot.
12.10 - 12.20 Razprava
12.20 - 12.50 Odmor
12.50 - 13.10 Vloga radioterapije pri zdravljenju raka dojke
                       Tanja Marinko, dr. med.
13.10 - 13.30 Zdravstvena nega bolnika z akutnimi in kasnimi neželenimi učinki obsevanja raka dojk
                       Vesna Hamzić, dipl. m. s.
13.30 - 13.50 Sistemsko zdravljenje raka dojk
                       Dr. Simona Borštnar, dr. med.
13.50 - 14.10 Zdravstvena nega in aplikacija zdravil pri sistemskem zdravljenju raka dojk
                       Tjaša Pečan Salokar, dipl. m. s., Andreja Klinc, dipl. m. s.
14.20 - 14.30 Pharmamed: Zaprt sistem IUC Medical
                       Darinka Radmelič
14.30 - 15.20 Odmor za kosilo
15.20 - 15.40 Pomen varne telesne aktivnosti za ženske, ki so prebolele rak dojke
                       Dr. Suzana Mlinar, prof. zdr. vzg.
15.40 - 15.55 Izpoved pacientke: Moja zgodba
                       Urša Grošelj, ZT
15.55 - 16.15 Pomoč Europa Donne bolnicam in njihovim svojcem
                       Prim. Mojca Senčar, dr. med.
16.15 - 16.30 Rak dojk - Razširjena bolezen in paliativna oskrba
                       Prim. Jožica Červek, dr. med., Boštjan Zavratnik, dipl. zn.,
                       Maria Gloria Mehle, dipl. m. s.
16.30 - 16.40 Predstavitev projekta Smileon
                       Katarina Lokar, prof. zdr. vzg.
16.40 - 16.50 Predstavitev sponzorja
16.50 - 17.50 1. Delavnica - Poznavanje lastnega telesa -samopregledovanje dojk
                       Natalija Klopčič, dipl. m. s.
                       Urša Grošelj, ZT
                       Suzana Mlaker, dipl.m.s.
                       2. Delavnica - obravnava pacientke z limfedemom
                       Edita Rotner dipl. fiziot.
17.50 - 18.00 Zaključek seminarja

Splošne informacije

Plačilo kotizacije
Kotizacija z DDV znaša 190 eurov (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZDMSZTS: št. 02015-025 8761 480, sklic na številko 00 0214-07062013, s pripisom »za sekcijo MS in ZT v onkologiji«.
Strokovni seminar je v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk.

Prijave

Prijavite se do 28.5.2013, oz. do zasedenosti prostih mest. Prijava z e-prijavnico s spletne strani Zbornice-Zveze. Dodatne informacije pri Cvetka Švajger na e-naslov: csvajger@onko-i.si ali na tel. št.: 01/5879 113.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.
Organizator si pridružuje pravice do spremembe programa.

Vljudno vabljeni!

Biserka Petrijevčanin,viš.med.ses.
Predsednica sekcije MS in ZT v onkologiji