3. Simpozij Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor: Bolečina – tiha epidemija sodobnega časa

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
Termin: 
06.12.2019 - 08:30 do 18:00
Lokacija: 
v prostorih mariborske Kadetnice na Studencih (Center vojaških šol, Engelsova ulica 15, Maribor)

Program

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.15 Pozdravni nagovori
09.15 - 10.00 Bolečini pripadajo rahločutni odnosi, doc. dr. Andreja Poljanec
10.00 - 11.00 Bolečina telesa, čustev in duha: viri trpljenja v sodobnem človeku in pot v olajšanje Organske in psihoterapevtske osnove posluha, stika in podpore, Alenka Rebula
11.00 - 11.30 Vpliv aktiviranja access barsov pri obvladovanju in zmanjševanju intenzivnosti bolečine, dr. Sneža Ulčar
11.30 - 11.40 Razprava
11.40 - 12.00 Osvežujoč odmor
12.00 - 12.30 Primerjalne moči zdravilnih rastlin proti bolečinam, Sanja Lončar
12.30 - 12.45 Kontinuirana obravnava bolečine, Hilda Rezar, Maja Petre
12.45 - 13.00 Obravnava akutne bolečine po ginekoloških operativnih posegih ter vloga zdravstvene nege, Danijela Pušnik, Majlinda Morina Šaćiri, Katja Volmajer, Ivica Cizerl, Petra Šmigoc
13.00 - 13.15 Spremljanje bolečine v enoti intenzivne terapije, Jernej Mori
13.15 - 13.30 Prepoznavanje in ocena bolečine pri pacientu s traheostomo, Dunja Gornjak, Andreja Trdin
13.30 - 13.40 Razprava
13.40 - 14.30 Odmor za kosilo
14.30 - 14.45 Družina - partner pri obravnavi posameznika v patronažnem varstvu, mag. Andreja Krajnc
14.45 - 15.00 Vloga patronažne medicinske sestre pri obravnavi pacienta z bolečino, Martina Kajtna
15.00 - 15.15 Lajšanje porodne bolečine – stališče babice, Rosemarie Franc
15.15 - 15.30 Lajšanje akutne pooperativne bolečine- vidik  anesteziologa, dr. Andreja Möller Petrun
15.30 - 15.45 Vpliv porodne epiduralne analgezije na izhod poroda, dr. Jožica Wagner Kovačec
15.45 - 16.00 Sočasnost bolečine in duševnih motenj, Sabina Finžgar, Simona Podgrajšek
16.00 - 16.15 Prepoznavanje in pristopi lajšanja bolečine pri osebah z duševno motnjo, Ivanka Limonšek
16.15 - 16.30 Najnovejše smernice za obravnavo bolečine v paliativni oskrbi, Nadja Lubajnšek   
16.30 - 16.45 Spremljanje bolečine pri bolnikih v paliativni oskrbi na oddelku za onkologijo UKC Maribor, Betka Špalir Kujavec, Irena Tominc Krajnc
16.45 - 17.00 Obravnava bolečine v procesu poučevanja dijakov na srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor, Suzana Krajnc
17.00 - 17.15 Razprava in zaključek
18.00 Svečanost s podelitvijo najvišjih priznanj DMSBZT Maribor, Srebrni znak

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in drugim zdravstvenim delavcem ter sodelavcem.
Za člane DMSBZT Maribor je izobraževanje brezplačno. Za člane drugih regijskih društev kotizacija znaša 60 EUR, za nečlane Zbornice – Zveze kotizacija znaša 120 EUR. Kotizacijo nakažete na TRR društva po izdanem računu.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja za licenčne točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijave

Na izobraževanje se prijavite preko prijavnice na spletni strani www.dmsbzt-mb.si ali na spletnih straneh Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si - E prijavnica.

Podpredsednica društva,            Predsednica društva,                            
mag. Barbara Donik                Ksenija Pirš, mag. zdr. ved