20. simpozij z mednarodno udeležbo: »Zdravje in zadovoljstvo posameznika kot eliksir dolgega in polnega življenja«

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
22.11.2019 - 08:00 do 16:10
Lokacija: 
Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, dvorana Urška, Dunajska 18,

Program

08.00 - 08.30 Registracija udeležencev
08.30 - 08.45 Pozdravne besede, Đurđa Sima, predsednica DMSBZT Ljubljana

Prvi sklop predavanj
Moderatorji: Đurđa Sima in Gordana Lokajner

08.45 - 09.25 Kako vplivamo na stres z zdravo prehrano?, doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.
09.25 - 09.55 Sindrom izgorevanja v zdravstvenih poklicih in preventivna vloga telesne dejavnosti, izr. prof. dr. Saša Cecić Erpič, dipl. psih.
09.55 - 10.35 DiaMind (Diabetes&Mind) ali kako najbolje živeti s sladkorno boleznijo, dr. Karin Kanc, dr.med.
10.35 - 10.55 Babištvo na razpotju - nekoč in danes, Gordana Njenjić, dipl. m. s., babica, mag. zdr. nege
10.55 - 11.05 Razprava
11.05 - 12.00 Podelitev priznanj DMSBZT Ljubljana
12.00 - 13.00 Odmor

Drugi sklop predavanj
Moderatorji: Sabina Vihtelič in dr. Radojka Kobentar

13.00 - 13.40 Z učenjem in znanjem do zdravja, mag. Nastja Mulej
13.40 - 14.00 Promocija zdravja za dolgo in polno življenje, Tea Kosmač, dipl.m.s  s spec.znanji,mag.org.in menedžmenta soc.dej..;  Mojca Kroflič, prof.pedagogike; Polona Tanšek Aškerc, dipl.m.s ; Naomi Mermolja, dipl.fiziot., Valerija Palkovič, dipl.m.s.
14.00 - 14.20 Diplomirana medicinska sestra v ADM - iskanje zdravja,mag. Barbara Švigelj Rogelj dipl.m.s., univ.dipl.org.
14.20 - 14.40 Ocena kvalitete življenja žensk obolelih za rakom dojke, Živana Vuković-Kostić, Željko Vuković, Ranka Stanar (Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske - Banja Luka)
14.40 - 15.00 Koliko je odvisno od nas in koliko od drugih, da dosežemo cilj zdravja in užitka ?, Zorica Mihajlo, visoka strukovna sestra - specijalista (Podpredsednica Saveza udruženja zdravstvenih radnika Beograda)
15.00 - 15.10 Razprava

Tretji sklop predavanj
Moderatorji: Nada Sirnik in mag. Peter Požun

15.10 - 16.00 Pot do čilosti in zdravja - vaje čuječnostiLeo Ivandič (skupinska vaja čuječnosti po kratkem uvodu)
16.00 - 16.10 Razprava in zaključki simpozija

Splošne informacije

Programski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, dr. Radojka Kobentar, mag. Peter Požun, Nada Sirnik
Organizacijski odbor: Nada Sirnik, Damjan Remškar, Zlatko Grubešič, Peter Koren, Jerica Zrimšek.

Za člane DMSBZT Ljubljana je simpozij brezplačen.
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijave

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-lj.si (številka članske izkaznice) do 18. 11. 2019, oziroma do zasedenosti mest.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo dosegljivi po telefonu, ga. Irma Kiprijanović GSM – 041 754 695, ali na elektronski naslov irma.kiprijanovic@gmail.com

Podpredsednica za področje izobraževanja,                          Predsednica DMSBZT Ljubljana:
raziskovanja in založništva DMSBZT Ljubljana:

Gordana Lokajner, dipl.m.s., univ.dipl.org.                                   Đurđa Sima, dipl. m. s.