2. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
Termin: 
31.01.2018 - 08:00 do 17:00
Lokacija: 
G Design Hotel, Tržaška cesta 330, Ljubljana

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Program

08.00 - 08.50 Registracija
08.50 - 09.00 Uvodne besede
09.00 - 09.30 Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči – dosedanje izkušnje in izzivi za prihodnost, Darko Čander, dipl. zn.
09.30 - 10.15 Novosti pri algoritmih MTS, Renata Rajapakse, dr. med.
10.15 - 10.45 Ozadje novega kriterija »možna sepsa«, Peter Radšel, dr. med.
10.45 - 11.00 Razprava
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 12.00 Izkušnje z uporabo Manchestrskega  triažnega sistema na primarnem nivoju, Vojko  Anderle, dipl. zn.
12.00 - 13.00 Prikazi primerov, Inštruktorji MTS v sodelovanju z udeleženci
13.00 - 14.00 Kosilo
14.00 - 14.45 Patofiziologija poškodb in MTS kriteriji, Aleš Fischinger, dr. med.
14.45 - 15.30 Prepoznava in ocena ogroženosti otroka z laringitisom, Irena Komatar, dipl. m. s.
15.30 - 15.50 Odmor
15.50 - 16.15 Izvajanje nadzora triažnega procesa, Majda Cotič Anderle, dipl.m. s., Andreja Špilek Plahutnik, dipl. m. s., mag. zn.
16.15 - 16.45 Triaža na urgentnih oddelkih v Avstriji / Triage in Emergency Departments in Austria, Stefan Kovacevic, DGKP (Avstrija)
16.45 - 17.00 Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom, ki izvajajo triažo in imajo opravljen tečaj Manchestrske triaže.  
Program strokovnega srečanja je v postopku vpisa v register strokovnih izobraževanj in vrednotenja za pridobitev licenčnih točk in pedagoških točk pri Zbornici - Zvezi.
Hotel se nahaja v neposredni bližini Ljubljane ob avtocestnem izvozu za Brezovico. Parkirišče je ob hotelu.  Natančnejše informacije o dostopu so na : http://gdesignhotel.si/.

Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 31012018 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.
V kotizacijo je všteto kosilo in okrepčilo med odmorom.

Prijave

Na izobraževanje se prijavite preko E-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma preko https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/ ali po e-pošti: majda.cotic@gmail.com.

Dodatne informacije

Majda Cotič Anderle  041 896 884 oz. majda.cotic@gmail.com ali tina.gros@gmail.com.

Lepo vabljeni!

Za programsko organizacijski odbor                         Predsednica sekcije
Majda Cotič Anderle                                                        Vida Bračko