2. strokovno izpopolnjevanje z učnimi delavnicami ob dnevu evropskih onkoloških medicinskih sester

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju z Službo zdravstvene nege UKC Maribor
Termin: 
22.05.2019 - 07:30 do 16:40
Lokacija: 
UKC MARIBOR, VELIKA PREDAVALNICA, 16. NADSTROPJE KLINIKE ZA KIRURGIJO
  Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju z Službo zdravstvene nege UKC Maribor

 

Program

07.30 – 08.15 Registracija
08.15 – 08.30 Pozdravni nagovori
08.30 – 08.50 Onkološka zdravstvena nega - naj bo varna za pacienta in zaposlenega; Danijela Pušnik, mag. zdr. nege, UKC Maribor
08.50 – 09.10 Svit rešuje življenja - primer dobre prakse Center za krepitev zdravja ZD Maribor; Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor
09.10 – 09.30 Implementacija k družini usmerjene zdravstvene v pediatrični onkologiji; Izr. prof. dr. Jadranka Stričević, FZV UM
09.30 – 09.50 Ginekološki raki; Prof. dr. Iztok Takač, UKC Maribor
09.50 – 10.10 Zdravstvena nega pacienta po operaciji tumorja ledvice; Simona Čeh, dipl. m. s., UKC Maribor
10.10 – 10.20 Razprava
10.20 – 10.50 Odmor
10.50 – 11.10 Kakovost življenja pacientov z desiminiranim plazmocitomom; Mojca Hentak, mag. zdr. nege, UKC Maribor
11.10 – 11.30 Melanom –najnevarnejša oblika kožnega raka; Rok Bernard, dipl. zn, UKC Maribor
11.30 – 11.50 Limfedem kot posledica ginekoloških rakovih obolenj; Prim. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., svetnica, Dermatovenerološka klinika, UKC LJ
11.50 – 12.10 Psihosovialna podpora pacientom z rakom; Arijana Steblovnik, spec. klin. psih., UKC Maribor
12.10 – 12.30 Patološki zlom kolka; Barbara Auguštin, mag. zdr. nege, Hilda Rezar, mag. zdr. nege, UKC Maribor
12.30 – 12.40 Razprava
12.40 – 13.20 Kosilo
13.20 – 13.40 Prehrana onkološkega bolnika; Mirjam Kolar Huzjek, spec. klin. diet., UKC Maribor
13.40 – 14.00 Celostna hospic osrkba pacienta z rakom in njihovih svojcev; Nada Kunstek, dipl. m. s., Slovensko društvo hospic, Območni odbor Maribor
14.00 – 14.20 Patronažna zdravstvena nega pacienta v zadnjem obdobju življenja; Aleksandra Jančič, dipl. m. s., spec., ZD Maribor
14.20 – 14.30 Razprava
14.30 – 15.20 Teoretične predstavitve delavnic (vsaka 10 min):
•    Menjava trahealne kanile: Petra Kolbl, mag. zdr. nege
•    ZN pacienta s torakalno drenažo: Darinka Žamut, dipl. m. s.
•    Hranjenje po hranilnem sistemu s črpalko: Mirjam K. Huzjek, dipl. m. s., spec.
•    Aplikacija klizme v črevesno stomo: Anka Gregl, dipl. m. s., ET
•    Nastavitev s.c. kanile: Nadja Lubajnšek, mag. zdr. nege
15.20 – 15.30 Odmor za pripravo delavnic, osvežitev
15.30 – 16.30 Delavnice
•    Menjava trahealne kanile: Petra Kolbl, mag. zdr. nege
•    ZN pacienta s torakalno drenažo: Darinka Žamut, dipl. m. s.
•    Hranjenje po hranilnem sistemu s črpalko: Mirjam K. Huzjek, dipl. m. s., spec.
•    Aplikacija klizme v črevesno stomo: Anka Gregl, dipl. m. s., ET
•    Nastavitev s.c. kanile: Nadja Lubajnšek, mag. zdr. nege
VSAK UDELEŽENC SE LAHKO UDELEŽI 2 DO 3 DELAVNIC
16.30 – 16.40 Zaključek s podelitvijo diplom

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi, ki se pri delu srečujejo z onkološkimi pacienti. Kotizacija znaša 50 EUR z DDV in se poravna po izstavljenem računu. Prijava poteka na spletni strani Zbornice – Zveze, www.zbornica-zveza.si
Programski – strokovni odbor: Danijela Pušnik, Hilda Rezar, Bojana Sečnjak, Mojca Dobnik, Renata Vrščaj, Mirjam Koler Huzjak, Metka Ražman
Informacije: Danijela Pušnik, tel. 02 321 13 89, e-mail: danijela.pusnik@ukc-mb.si