11. Multidisciplinarna izobraževalna šola za strokovno javnost: Suho oko je bolezen

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Termin: 
21.06.2017 - 15:15 do 19:00
Lokacija: 
v Termah Vivat v Moravskih Toplicah

Program

Moderatorja: Teodor Robič, dr. med., spec. oftal., Darja Kučan, dipl. m. s.

15.15 - 15.45 Registracija
15.45 - 16.00 Otvoritveni program in pozdravni govor, direktor SB MS Bojan Korošec, dr. med., spec. int.  predsednik PZD Mitja  Šterman, dr. med., spec. oftal. pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege Metka Lipič- Baligač, mag. zdr. nege  
16.00 - 16.30 Suho oko je bolezen, asist. Satar Baghrizabehi, dr. med., spec. oftal. 
16.30 - 16.50 Sistemske bolezni in suho oko, prim. Vlasta Petric, dr. med., spec. int. med. in revmat.
16.50 - 17.10 Menopavza in suho oko, Peter Janko  dr. med., spec. gin. in por.
17.10 - 17.30 Očesni limfom in suho oko (predstavitev primera), Romana Rotdajč, dr. med., spec. int. 
17.30 - 17.50 Suho oko pri nevroloških obolenjih, Sabina Horvat,  dr. med., spec. nevrol.
17.50 - 18.10 Suho oko in  nega očesa pri Sjoegrenovem sindromu, Tanja Kukovec,  dipl. m. s. in Suzana Zečevič,  dipl. m. s.   
18.10 - 18.30 Zdravstvena nega in edukacija pacienta s suhim očesom, Nataša Veren, mag. zdr. nege
18.30 - 18.50 Obravnava pacienta s suhim očesom v očesni ambulanti, Darja Kučan, dipl. m. s.  
18.50 - 19.00 Razprava
Zaključek programa: druženje

Splošne informacije

Za člane društva ni kotizacije.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Prijave

Prosimo, da se prijavite najpozneje do  10. 06. 2017  preko e-prijavnice na  spletni strani DMSBZT Pomurja – www.drustvo-mszt-pomurja.si ali preko  Zbornice –Zveze.

Dodatne informacije

Znanstveni sekretariat: asist. Satar Baghrizabehi, dr. med., spec. oftal., e-naslov: satarb@gmail.com
Število udeležencev je omejeno.

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar