1. Izobraževalni dan Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj

Organizator: 
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Termin: 
26.10.2018 - 08:15 do 15:10
Lokacija: 
Zavarovalnica Triglav, Bleiweisova 20, Kranj

Program

08.15- 09.00 Registracija
09.00- 09.05 Uvodni pozdrav, Polona Podnar, dr.med., spec.ginek.in porod.
09.05- 09.10 Uvodni pozdrav, Špela Požun, dipl.med.sestra, pomočnica direktorice za področje
                        zdravstvene nege
09.10- 09.30 Sodobne operativne metode v ginekološki kirurgiji,
                        Jernej Bernik, dr.med., spec.ginek.in porod.
09.30- 09.50 Zdravstvena nega pacientk po ginekoloških operacijah,
                        Milka Mikulič, dipl.med.sestra
09.50- 10.10 Izvenmaternična nosečnost- predstavitev primera,
                         mag. Irena Virant, dr.med., spec.ginek.in porod.
10.10.- 10.30 Antifosfolipidni sindrom; zaplet terapije- predstavitev primera,
                         mag. Irena Virant, dr.med., spec.ginek.in porod.
10.30- 10.45 Razprava

10.45- 11.15 Odmor za kavo

11.15- 11.35 Obravnava nosečnosti,
                         mag. Branislav Reljić, dr.med.spec.ginek.in porod.
11.35- 11.55 Priprava na porod s hipnozo,
                        Tanja Damjan, dipl.babica
11.55- 12.15 Vloga medicinske sestre pri lajšanju porodne bolečine,
                        Miha Požek, dipl.zdravstvenik
12.15- 12.35 Statistika in uspešnost porodne analgezije,
                        Gordana Pavlović, dr.med., spec anest.in reanim.
12.35- 12.50 Razprava

12.50- 13.35 Odmor za prigrizek

13.35- 13.55 Prisotnost doule v porodni sobi- primer iz prakse,
                        Eva Jerše, dipl.babica
13.55- 14.15 Novorojenček v prvih dneh po rojstvu,
                        mag.Andreja Cerkvenik Škafar, dr.med., spec.pediatrije
14.15- 14.35 Podpora pri dojenju po odpustu iz bolnišnice,
                        Diana Zadnikar, dipl.med.sestra
14.35- 14.55 Negovalni izdelki, ki jih uporablja strokovno osebje pri delu z nosečnicami in
                        dojenčki, Angela Werth, babica (Nemčija)
14.55- 15.10 Razprava in razdelitev potrdil

Namen srečanja

Izobraževalni dan je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravnikom, ki delujejo na področju ginekologije in porodništva. Cilj srečanja je pridobitev novih spoznanj in obnovitev
strokovnih vsebin iz področja ginekologije in porodništva.

Splošne informacije

Kotizacija znaša 30 EUR in jo nakažite na transakcijski račun BGP Kranj 01100-6030277409, sklic na številko 26102018. Za zaposlene v BGP Kranj ni kotizacije.
V kotizacijo so všteta predavanja, pogostitev v odmorih in potrdilo o udeležbi.

Število mest za udeležbo: 120.

Program izobraževanja je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in ZSDMSBZT Slovenije v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih in pedagoških točk; vložena je vloga za vpis v
register strokovnih izobraževanj. Izobraževanje je prijavljeno tudi pri Zdravniški zbornici.

Prijava

Prijava je možna na elektronski naslov spela.pozun@bgp-kranj.si (za medicinske sestre) in jozefa.martinjak@bgp-kranj.si (za zdravnike) ali po priloženi prijavnici po pošti.
Pri prijavi navedite ime in priimek, naslov bivališča, številko članske izkaznice Zbornice – Zveze oz. Zdravniške zbornice, št. licence ter navedite kdo je plačnik kotizacije (naziv, naslov, zavezanec za DDV, ev.ID št.za namene DDV). Na podlagi popolne prijave vam bomo izstavili račun.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefon 04 20 82 822 ali 051 209 816.