Strokovna srečanja

Naslov Organizator Datum Canceled
Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo na pacientovem domu: varnost zaposlenih v patronažnem varstvu, etična odgovornost, sladkorna bolezen, atopijski dermatitis, izločalne stome, prehrana, asistirana peritonealn Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sesterv v patronažni dejavnosti 25.10.2017
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 26.10.2017
Obravnava pacientov z nujnimi stanji na ORL področju Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 26.10.2017
8. Pomurski simpozij o kronični rani in 4. mednarodni: Kronična rana in izzivi prihodnosti Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 27.10.2017
V znanju je moč Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih 09.11.2017
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 09.11.2017
Učinkovit prenos znanja, veščin in kompetenc v operacijski zdravstveni negi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti 10.11.2017
Postanite gospodar svojega časa in svojega življenja Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 10.11.2017
Integriteta v zdravstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 14.11.2017
Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 16.11.2017
18. simpozij z mednarodno udeležbo naslovom Dimenzije dostojanstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.11.2017
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 17.11.2017
Hemodializna šola zbadanja 2017 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za nefrologijo, Center za akutno in komplicirano dializo 18.11.2017
Hemodializna šola zbadanja 2017 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika Klinični oddelek za nefrologijo, Center za akutno in komplicirano dializo 18.11.2017
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slo., Sekcijo reševalcev v zdravstvu 18.11.2017
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 23.11.2017
Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 24.11.2017
11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije »Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem« Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 27.11.2017
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 28.11.2017
Obravnava pacienta z odvisnostjo od alkohola Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 30.11.2017

Strani