Strokovna srečanja

Naslov Organizator Datum Canceled
Duhovnost in duhovna oskrba bolnikov in njihovih svojcev Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego 12.12.2017
MENTOR - izobraževanje za medicinske sestre edukatorje za področje sladkorne bolezni Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 15.12.2017
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 18.12.2017
10. Dnevi Marije Tomšič: Zdravstvena nega v luči globalnih izzivov Splošna bolnišnica Novo mestov sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto 18.01.2018
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 18.01.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licence Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 20.01.2018
XIX. izobraževalni seminar za medicinske sestre in zdravstvene tehnike:»Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in zdravstvena nega« z učnimi delavnicami Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo 26.01.2018
Etika in zakonodaja v zdravstvu: modul obvezne vsebine Društvo medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož v sodelovanju z Društvo medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 17.02.2018