Strokovna srečanja

Naslov Organizator Datum Canceled
CTG šola Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino Slovenije Program 08.30 - 19.10.2019
Izzivi patronažnega varstva pri obravnavi sterejše osebe v domačem okolju in podoba medicinske sestre v patronažnem varstvu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti 23.10.2019
Strokovno popoldne DMSBZT Celje: Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč Asertivnost) Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 23.10.2019
Urgentni pacient - več kot samo zdravstvena obravnava Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 24.10.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje v sodelovanju z Strokovnim društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper 24.10.2019
2. IZOBRAŽEVALNI DAN BOLNIŠNICE ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ BGP Kranj 25.10.2019
“Krepitev ODNOSOV” pri oskrbi bolnikov in v kolektivu Zavod za napredne študije Delta 25.10.2019
Vpliv barv na zdravje, počutje ter osnove barvne terapije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 25.10.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 26.10.2019
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 29.10.2019
SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola pri pacientih – področje gastroenterologije Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije 07.11.2019
Standardni posegi v zvezi z v celoti implantiranim centralnim venskim katetrom s podkožnim prekatom - vensko valvulo in centralnim perifernim venskim katetrom pri bolniku z rakom Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 07.11.2019
Stigmatizacija – pot do diskriminacije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 07.11.2019
SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola – področje transfuzijske medicine Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije 08.11.2019
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 08.11.2019
Skrb za kakovost zdravja žensk, otrok in družin Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic 08.11.2019
Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 08.11.2019
Spirometrija in inhalacijska zdravila Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 08.11.2019
5. Jesenska pediatrična šola: PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor 09.11.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 09.11.2019

Strani