Strokovna društva

Organizacijo sestavlja 11 regijskih strokovnih društev: Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje, Ptuj -Ormož, Nova Gorica, Koper, Koroške, Novo mesto, Velenje in društvo Gorenjske.

Vsak, ki želi postati član, mora izpolniti pristopno izjavo, s katero se včlani v eno izmed 11 regijskih strokovnih društev. Regijska društva so s pogodbo povezana v Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Z izpolnitvijo pristopne izjave vsak član izrazi voljo po članstvu in načinu plačevanja članarine. Na podlagi pristopne izjave prejme vsak član člansko izkaznico, s katero se lahko izkaže na vseh strokovnih srečanjih.

Članstvo je prostovoljno - je čast in obveza za vse medicinske sestre in zdravstvene tehnike iz vrst aktivnih delavcev v zdravstveni negi, upokojenih medicinskih sester, dijakov in študentov zdravstvene nege.

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

Splošni namen društva je poglobljeno strokovno združevanje članic in članov, aktivno sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester; skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno delovanje svojih članov; razvija stike med društvi.
Strokovno društva organizirajo strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja ter usposabljanja članov ter pripravljajo različne druge oblike sodelovanja članov s skrbi za zdravje in profesionalni razvoj.

Strokovno društvo se povezujejo v Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Seznam regijskih strokovnih društev

DMSBZT CELJE

predsednica: Tomislava Kordiš
Gregorčičeva 5, 3000 Celje
mob: 051 398 909
info@dmsbzt-celje.si
mandat: junij 2016 - 2020

http://www.dmsbzt-celje.si

DMSBZT GORENJSKE

predsednica: Alenka Bijol
Bleiweisova 20, 4000 Kranj
mob: 040 283 829
alenka.bijol@sb-je.si
mandat: 2015 - 2019

http://www.dmsbzt-gorenjske.si

DMSBZT KOPER

predsednica: Doroteja Dobrinja
predsednica: Doroteja Dobrinja
ZD Koper
mob: 040 187 432
doroteja.dobrinja@gmail.com
mandat: maj 2017 - 2021

http://www.dmsbzt-koper.si

DMSBZT LJUBLJANA

predsednica: Đurđa Sima
Poljanska 14, 1000 Ljubljana
službeni tel: 01 522 17 94
mob: 051 686 094
djurdja.sima@siol.net
mandat: oktober 2016 - 2020

http://www.drustvo-med-sester-lj.si

DMSBZT MARIBOR

predsednica: Ksenija Pirš
Jurčičeva 6, 2331 Pragersko
službeni tel: 02 321 25 94
mob: 041 850 270
ksenija.pirs@gmail.com
mandat: junij 2014 - junij 2018

http://www.dmsbzt-mb.si

DMSBZT NOVA GORICA

predsednica: Metka Plesničar
DU Nova Gorica
Gregorčičeva 16
5000 Nova Gorica
mob: 051 251 155
info@drustvo-mszt-novagorica.si
mandat: marec 2018 - 2022

http://www.drustvo-mszt-novagorica.si

DMSBZT NOVO MESTO

predsednica: Jožica Rešetič
Mali Slatnik 58, 8000 Novo mesto
službeni tel: 07 391 64 25
mob: 031 569 229
jozica.resetic@gmail.com
mandat: 2016 - 2020

http://www.dmszt-nm.si/si

DMSBZT POMURJE

predsednica: Dragica Jošar
mob:
dragica.josar@gmail.com
mandat: 2016 - 2020

http://www.drustvo-mszt-pomurja.si

DMSBZT PTUJ - ORMOŽ

predsednica: Tanja Ribič Vidovič
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
telefon: 041 429 228
tanja.ribic.vidovic@siol.net
mandat: marec 2014 - 2018

http://www.dmsbzt-ptuj-ormoz.si

DMSBZT KOROŠKE

predsednica: Petra Štigl
Prisoje 32, 2391 Prevalje
službeni tel: 02 882 34 38
mob: 031 234 016
petra.stigl@sb-sg.si
petra.stigl@amis.net
mandat: februar 2016 - 2020

http://sdmsbzt-koroske.si/

DMSBZT VELENJE

predsednik: Janez Kramar
Skorno pri šoštanju 41e, 3325 Šoštanj
mob: 041 707 049
janez.kramar1@gmail.com
mandat: december 2013 - 2017

http://www.dmsbzt-velenje.si