Strokovna društva

Organizacijo sestavlja 11 regijskih strokovnih društev: Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje, Ptuj -Ormož, Nova Gorica, Koper, Koroške, Novo mesto, Velenje in društvo Gorenjske.

Vsak, ki želi postati član, mora izpolniti pristopno izjavo, s katero se včlani v eno izmed 11 regijskih strokovnih društev. Regijska društva so s pogodbo povezana v Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Z izpolnitvijo pristopne izjave vsak član izrazi voljo po članstvu in načinu plačevanja članarine. Na podlagi pristopne izjave prejme vsak član člansko izkaznico, s katero se lahko izkaže na vseh strokovnih srečanjih.

Članstvo je prostovoljno - je čast in obveza za vse medicinske sestre in zdravstvene tehnike iz vrst aktivnih delavcev v zdravstveni negi, upokojenih medicinskih sester, dijakov in študentov zdravstvene nege.

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

Splošni namen društva je poglobljeno strokovno združevanje članic in članov, aktivno sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester; skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno delovanje svojih članov; razvija stike med društvi.
Strokovno društva organizirajo strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja ter usposabljanja članov ter pripravljajo različne druge oblike sodelovanja članov s skrbi za zdravje in profesionalni razvoj.

Strokovno društvo se povezujejo v Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Seznam regijskih strokovnih društev

DMSBZT CELJE

predsednica: Tomislava Kordiš

info@dmsbzt-celje.si
mandat: junij 2016 - 2020

http://www.dmsbzt-celje.si

DMSBZT GORENJSKE

predsednica: Alenka Bijol

alenka.bijol@sb-je.si
mandat: 2015 - 2019

http://www.dmsbzt-gorenjske.si

DMSBZT KOPER

predsednica: Doroteja Dobrinja

doroteja.dobrinja@gmail.com
mandat: maj 2017 - 2021

http://www.dmsbzt-koper.si

DMSBZT LJUBLJANA

predsednica: Đurđa Sima

djurdja.sima@siol.net
mandat: oktober 2016 - 2020

http://www.drustvo-med-sester-lj.si

DMSBZT MARIBOR

predsednica: Ksenija Pirš

ksenija.pirs@gmail.com
mandat: junij 2014 - junij 2022

http://www.dmsbzt-mb.si

DMSBZT NOVA GORICA

predsednica: Metka Plesničar

info@drustvo-mszt-novagorica.si
mandat: marec 2018 - 2022

http://www.drustvo-mszt-novagorica.si

DMSBZT NOVO MESTO

predsednica: Jožica Rešetič

jozica.resetic@gmail.com
mandat: 2016 - 2020

http://www.dmszt-nm.si/si

DMSBZT POMURJE

predsednica: Dragica Jošar

dragica.josar@gmail.com
mandat: 2016 - 2020

http://www.drustvo-mszt-pomurja.si

DMSBZT PTUJ - ORMOŽ

predsednica: Tanja Ribič Vidovič

tanja.ribic.vidovic@siol.net
mandat: marec 2018 - 2022

http://www.dmsbzt-ptuj-ormoz.si

DMSBZT KOROŠKE

predsednica: Petra Štigl

petra.stigl@amis.net
mandat: februar 2016 - 2020

http://sdmsbzt-koroske.si/

DMSBZT VELENJE

predsednik: Janez Kramar

janez.kramar1@gmail.com
mandat: december 2017 - 2021

http://www.dmsbzt-velenje.si