Sporočilo za javnost Evropske zveze medicinskih sester: Oblikovanje evropskega socialnega stebra – razmišljajte inovativno!

24. marec 2017

Sporočilo za javnost Evropske zveze medicinskih sester

Oblikovanje evropskega socialnega stebra – razmišljajte inovativno!

Kaj praznujemo? Rim, Maastricht? Evropske vrednote? Zaupanje?

Ob obeležitvi 60. obletnice Rimske pogodbe je nastopil čas, da se preoblikuje prihodnost Evropske unije (EU), ki bo temeljila na perspektivi državljanov EU.

25. marec je dan praznovanja tako za medicinske sestre kot tudi ostale državljane EU. Od Evropske gospodarske skupnosti, ki je bila ustanovljena z Rimsko pogodbo, smo opravili že dolgo pot. Čeprav je to razlog za praznovanje in ponos na našo nedavno preteklost, mi, državljani, medicinske sestre, oblikovalci politik in politiki, ne smemo počivati. Lahko naredimo več in moramo narediti več! Pred kratkim so bile sprožene dobre pobude, kakršni sta Evropski solidarnostni korpus in Evropski steber socialnih pravic, pomembno pa je, da uvedba teh pobud izboljša življenje državljanov EU in postane več kot le teorija. Evropski steber socialnih pravic je ključnega pomena, zato mora civilna družba za dosego ciljev združiti moči in govoriti z enim glasom.

Oblikovanje ključnih mejnikov za Evropo odličnosti (treh A-jev) vključuje upoštevanje in podporo najbolj izpostavljenim akterjem ter vzpostavitev konkretnih ukrepov, ki bodo olajšali njihovo delo.

Ker je zdravstveno in socialno varstvo bistvenega pomena za vse državljane in prebivalce EU, mora oblikovanje upoštevati stališča zdravstvene in socialne stroke, tako da zaupanje državljanov ne bo omajano. Medicinske sestre so od leta 2008 zaradi gospodarskih in varčevalnih politik že dovolj trpele. Bančne in finančne težave so imele velike posledice na področju zdravstvenega varstva, oškodovani so bili tako zdravstveni delavci kot tudi bolniki in ostali prebivalci. Z nedavno izvolitvijo predsednika Trumpa se je veliko pozornosti (in finančnih prispevkov) ne samo v ZDA ampak tudi v Evropi preusmerilo k obrambnemu sektorju. Pomembnost tega sektorja je seveda nedvoumna, ostaja pa vprašanje: je to rešitev za izgradnjo socialne Evrope?

Zato je prišel čas, da države članice sprejmejo bolj odločen, ambiciozen in močan okvir socialne in zdravstvene politike, kar vodi k večji blaginji in boljšemu zdravstvenemu varstvu. Enake možnosti (http://www.efnweb.be/wp-content/uploads/2011/09/EFN-Policy-Statement-on-...), dostop do trga dela, pravični delovni pogoji in vzdržna socialna zaščita so vsekakor pomembni, vendar bi morale države članice EU delovati v smeri odpravljanja velikanskih razlik na številnih področjih politik; celoten pravni red bi morale implementirati vse države članice! Popravimo pravni red z njegovim upoštevanjem in izvajanjem!

Evropska federacija združenj medicinskih sester (EFN) zato poziva vlade, politike, oblikovalce politik in ostale zainteresirane, da pri oblikovanju Evropskega stebra socialnih pravic (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1187&fur...) poudarijo vlogo strokovnjakov zdravstvenega in socialnega varstva, kar je temeljni način za krepitev socialnih pravic, kot tak pa bolj vrednoti prispevek zdravstvenega osebja pri omogočanju in uveljavljanju dobro znanih principov in vrednot EU!
 
Medicinske sestre so temelj (https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-330-0...) vseh zdravstvenih in socialnih ekosistemov, vsak dan neprestano nudijo oporo najbolj ranljivim posameznikom v družbi, delujejo v najtežjih okoljih, včasih celo tvegajo svoja življenja. Prispevek k socialni Evropi je ključnega pomena. Potem bomo v EU imeli razlog za proslavljanje!


 

Za dodatne informacije se obrnite na dr. Paula De Raeveja, generalnega sekretarja EFN. Elektronski naslov: efn@efn.be – Tel: +32 2 512 74 19 – Spletna stran: www.efnweb.eu

19.09.2019 Bomo probleme v zdravstvu znova pometli pod preprogo?
14.06.2019 Nasilje nad starejšimi vse pogostejše
17.04.2019 V Sloveniji zdravljenje hemofilije na visoki ravni
25.03.2019 Poziv za ohranitev avtonomije in razvoja stroke zdravstvene in babiške nege
14.02.2019 Ljubljana gosti evropski kongres medicinskih sester v intenzivnih terapijah
02.10.2018 Prihaja rožnati oktober, mesec osveščanja o raku dojk
12.09.2018 Zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege
13.10.2017 Sporočilo za javnost - Paliativna oskrba marsikomu še vedno nedostopna
11.05.2017 Izjava za javnost: 12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester
05.04.2017 Izjava za javnost: Zbornica - Zveza podpira prizadevanja Sindikata delavcev v zdravstveni negi
04.04.2017 Sporočilo za javnost Evropske zveze medicinskih sester: Oblikovanje evropskega socialnega stebra – razmišljajte inovativno!
30.01.2017 Priložnost za opustitev kajenja
25.11.2016 Izjava za javnost: Nacionalna koordinacija Zbornice - Zveze
24.11.2016 Izjava za javnost ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami
14.09.2016 Zbornica – Zveza proti doplačilu za nekatere oblike kontracepcije
09.09.2016 Sporočilo za javnost: V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Sežani poteka 1. tečaj ATCN - Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca
26.08.2016 Izjava za javnost: Zbornica – Zveza na prvo mesto postavlja skrb za pacienta, predsednica Monika Ažman je obiskala vodstvo zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Izola
24.08.2016 Izjava za javnost ob tragičnem dogodku v Splošni bolnišnici Izola
11.05.2016 Izjava za javnost: 12. maj - mednarodni dan medicinskih sester: Medicinske sestre ob mednarodnem dnevu za odgovornost, varnost in kakovost zdravstvene obravnave
05.05.2016 Mednarodni dan babic 5. maj - izjava za javnost

Strani