Sporočilo ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc Zbornici - Zvezi

Ministrica  za zdravje Milojka Kolar Celarc se je odzvala na odprto pismo Zbornice – Zveze, v katerem smo izpostavili, da je nasilno vedenje nad zdravstvenimi delavci, ki skrbimo za ohranitev življenja in zdravja ljudi, nedopustno in nesprejemljivo. V sporočilu ministrica za zdravje poudarja, da se zaveda, da smo izvajalci zdravstvene in babiške nege kot najštevilčnejša poklicna skupina v zdravstvu na delovnih mestih najbolj izpostavljeni različnim oblikam nasilja in izpostavlja, da je sprožila vse potrebno, da bi z varnostnimi ukrepi vodstva javnih zavodov zagotovila svojim zaposlenim kar največjo varnost in zaščito tako pred verbalnim kot fizičnim nasiljem. Nadalje povzema nameravane aktivnosti ministrstva na zakonodajnem področju.

Kot strokovna organizacija izvajalcev zdravstvene in babiške nege je Zbornica – Zveza v primerih najbolj ekscesnih oblik nasilja vsem prizadetim izvajalcem nudila psihosocialno pomoč in podporo. V prihodnje bomo v pogovorih s predstavniki Ministrstva za zdravje poleg varnostnih ukrepov izpostavili tudi pomembnost, da zdravstveni zavodi glede na težo ter okoliščine posameznih pojavnih oblik nasilja zaposlenim nudijo različne oblike (psihološke) pomoči ter supervizije.

V priponkah objavljamo sporočilo ministrice Milojke Kolar Celarc in odprto pismo Zbornice – Zveze.

Zbornica - Zveza