Utrip - Januar 2017

Datum objave: 
Jan 2017

Uvodnik

 • Staremu letu v slovo in novemu naproti

Delo Zbornice-Zveze

 • Delo Zbornice – Zveze v decembru
 • Zahvale Zbornice – Zveze za opravljeno delo v letu 2016
 • Razpis za volitve podpredsednika/podpredsed nice Zbornice - Zveze
 • Razpis za volitve v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji
 • Razpis za volitve v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
 • Razpis za volitve v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji
 • Razpis za volitve v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
 • Razpis za volitve v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini
 • Razpis za volitve v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Iz zgodovine

 • 90 let organiziranega delovanja medicinskih sester v Sloveniji

Aktualno

 • Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdr. dejavnosti
 • Zakon o lekarniški dejavnosti

Predstavljamo vam

 • Zaključki posveta Nasilje nad ženskami med nosečnostjo
 • Novim slovenskim smernicam za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 naproti

Pridobivamo nova znanja

 • 1. kongres nefrološke zdravstvene nege z med- narodno udeležbo
 • Priznanji Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji za dosežke na ožjem strokovnem področju
 • Ishemična bolezen srca
 • Reševanje konfliktov in obvladovanje stresa na delovnem mestu
 • Z nasmehom za nasmeh
 • 9. posvet vodij patronažnih služb s strokovnimi vsebinami
 • Udeležili smo se delavnice o aromaterapiji
 • Skrb za zdravje v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec na Zdravstveni postaji Mislinja

Življenje medicinske sestre

 • Minute z Ido Miličevič

Iz društev

 • DMSBZT Ljubljana: Podelitev priznanj društva za leto 2016
 • DMSBZT Ljubljana: Najprej spreminjajmo sebe in spremenili bomo svet
 • DMSBZT Ljubljana: Spoprijemanje s kronično boleznijo – psihosocialne razsežnosti
 • DMSBZT Ljubljana: Srečanje Sekcije upokojenih s članicami, ki so praznovale jubilej
 • DMSBZT Ljubljana vabi: Podati kritiko in ohraniti odnose – mit ali realnost?
 • DMSBZT Ljubljana, Sekcija upokojenih vabi: Bolečina
 • DMSBZT Maribor: Prednovoletna svečanost društva s podelitvijo najvišjih priznanj
 • DMSBZT Maribor: Priznanje srebrni znak in naziv častna članica Društva v letu 2016
 • DMSBZT Maribor: Četrti božični koncert pevskega zbora La Vita
 • DMSBZT Maribor vabi na potopisno popotovanje – Vukovar 2016
 • DMSBZT Novo mesto: Srebrni znaki DMSBZT Novo mesto za leto 2016
 • DMSBZT Novo mesto: Urgentni center Novo mesto
 • DMSBZT Gorenjske: Jesenski izlet društva na Sicilijo
 • DMSBZT Gorenjske: Skupaj zmoremo več

Iz dela zdravstvenih šol

 • Prva zagovora magistrskega dela Zdravstvena nega – smer Urgentna stanja v zdravstvu
 • 20 let izobraževanja za babice in babičarje na visokošolski ravni
 • Prva generacija doktorskih študentov na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto
 • Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto: Strokovno izpopolnjevanje za klinične mentorje
 • Šola za klinične mentorje začetnike na Fakulteti za zdravstvo Jesenice
 • Srednja zdravstvena šola Celje: Odprtost do drugih nas osrečuje!

Živimo zdravo

 • Gospe in gospodje! Z vami in za vas: njeno veličanstvo – mlečna maščoba
 • Težave s prebavo

Nagradna križanka, Tosama d.o.o., stran 96
Za razvedrilo, stran 97
Izobraževanja, stran 98