Smernice za duhovno oskrbo v zdravstveni negi

Spoštovani!

S strani Zbornice–Zveze je bila imenovana začasna interdisciplinarna delovna skupina  (zdravstvena nega, filozofija, psihologija, teologija) za pripravo smernic za duhovno oskrbo v zdravstveni negi. Ker je področje zelo kompleksno in želimo, da imajo smernice uporabno vrednost v praksi zdravstvene nege, vas vabimo k razpravi o vsebini pripravljenega dokumenta. Vaša mnenja, razmišljanja, pripombe, predloge, vprašanja ipd. pošljite v elektronski obliki na naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si in pod Zadeva: pripišite Skupina_smernice_duhovna oskrba_zn.
Mnenja bomo zbirali do konca meseca septembra 2019.

V pričakovanju odziva se vam lepo zahvaljujemo.