Slovestnost ob praznovanju 100-letniceZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Slovestnost ob praznovanju 100-letnice

Brdo pri Kranju, 10. maj 2019 - Utrinki Slavnostne akademije ob 100. obletnici začetka delovanja medicinskih sestren na Slovenskem in dobitnikov priznanj Zbornice - Zveze, zlatih znakov in najvišnjega priznanja za življenjsko delo Angele Boškin.