Sladkorna bolezen vse večji družbeni problemZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Sladkorna bolezen vse večji družbeni problem


Ljubljana, 13. november 2018 – 14. novembra obeležujemo svetovni dan bolnikov s sladkorno boleznijo, ki iz leta v leto postaja vse večji družbeni problem. V Sloveniji se letno za zdravljenje sladkorne bolezni porabi več kot 100 milijonov evrov, kažejo podatki iz leta 2012. Kljub odličnim zdravilom in inzulinu, ki se za zdravljenje sladkorne bolezni uporablja od leta 1922, pa veliko bolnikov ne dosega želenega cilja zdravljenja, opozarja Zbornica – Zveza in poudarja, da neurejena sladkorna bolezen predstavlja veliko tveganje za razvoj kroničnih zapletov.

»Neurejena krvni sladkor in krvni tlak ter maščobe v krvi lahko bolniku pomembno zmanjšajo kakovost življenje. Aktivna populacija je zaradi teh dejstev pogosteje na bolniškem dopustu, starejši upokojeni populaciji pa je sčasoma vzeta samooskrba, zanje morajo skrbeti svojci in bližnji ali pa dobijo pomoč socialnega in zdravstvenega varstva,« je dejala Jana Klavs, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji pri Zbornici – Zvezi. »Eden izmed ključnih dejavnikov za uspešno zdravljenje je aktivno sodelovanje bolnika v procesu zdravljenja. Zdravljenje kronične bolezni terja od bolnika bistveno več energije in časa kot zdravljenje večine akutnih bolezni. Živeti s sladkorno boleznijo zahteva visoko stopnjo opolnomočenosti, saj lahko bolnik le tako še naprej živi kakovostno.«

Za zdravljenje sladkorne bolezni ni seznama dovoljenih ali nedovoljenih živil, saj lahko bolnik uživa vsa živila. Zdrava prehrana je terapevtska prehrana, s katero se človek zdravi. Bolniku lahko številni strokovnjaki v zdravstvenem sistemu – od zdravnika družinske medicine in diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine do zdravnika specialista diabetologa in diplomirane medicinske sestre edukatorice na sekundarni ravni – nudijo ustrezne informacije o življenjskem slogu ob sladkorni bolezni. Zdravstveni strokovnjaki si prizadevajo, da bi bilo mogoče v prav vsakem zdravstvenem domu in pri vsakem diabetološkem timu dobiti prave informacije za kakovostno življenje s sladkorno boleznijo.

Pomembno vlogo pri opolnomočenju bolnikov imajo tudi centri za krepitev zdravja. Tam so bolnikom s povišanim sladkorjem v krvi in s sladkorno boleznijo tipa 2 na voljo trije novi, že preizkušeni izobraževalni programi. Kakovostnih delavnic, ki jih izvajajo v okviru centrov, se udeležuje vedno več ljudi. S kakovostnim izobraževanjem o sladkorni bolezni, ki je bolnikom odslej še bolj dostopno, je mogoče doseči omejitev porasta sladkorne bolezni in zmanjšanje števila zapletov ob bolezni.Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si