Zgodovina

V poznih osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja ….(str. 9, štirje  odstavki)…..

Sprejeli smo poslovnik in program dela za leto 1993 in se pripravljali na prvo strokovno srečanje, ki je bilo v Ljubljani leta 1994, vsebine so bile posvečene promociji zdravja, zobozdravstveni preventivi ter sterilizaciji in preprečevanju infekcij.

Drugo strokovno srečanje je bilo v Novi Gorici 1995 leta, vsebinsko smo obravnavali diagnostiko in izvedli smo volilno skupščino na kateri je bila za predsednico izvoljena Milena Gliha.

Tretje strokovno srečanje je bilo v istem letu 13. oktobra na Otočcu s temo »Humanizacija zdravstvene nege v praksi.«

Četrto strokovno srečanje je bilo v Ljubljani v predavalnici KC 1996 leta. Na tem srečanju so bile teme zelo raznolike od nevarnosti vbodov v zobozdravstvu do boljših pogojev za delo in zdravju pri delu.

Peto strokovno srečanje je bilo v Kranju leta 1997, ki je bilo preventivno obarvano saj so bile teme iz vzgoje in preventive.

Šesto strokovno srečanje je bilo spet v Ljubljani leta 1998, kjer smo obravnavali dentalne materiale, uporaba in rokovanje, Lekovi negovalni izdelki saj smo bili v njihovi predavalnici.

Sedmo strokovno srečanje je bilo v Mariboru leta 2000, kjer je bil tudi volilni občni zbor in je bila izvoljena nova predsednica Stanislava Štajer. Sam seminar je potekal malo drugače saj je bilo veliko prikazanega iz prakse za prakso.

Osmo strokovno srečanje pa se je dogajalo spet v Ljubljani v organizaciji medicinskih sester ZD Kamnik. Dotaknili smo se specialističnih strokovnih tem in udeležba na srečanju nam je potrdila, da smo na pravi poti.

Deveto strokovno srečanje je bilo v Slovenj Gradcu leta 2002, glavna tema je bila preprečevanje okužb v zobozdravstvu in predstavitev zloženke „Voda, gasila bo žejo in umivala zobe.“

Deseto strokovno srečanje marca 2003 dvorana Smelt Ljubljana s temo »Kakovostna nega v zobni ambulanti,« kjer smo obeležili tudi desetletno delovanje. Podroben povzetek desetletnega delovanja je v zborniku Kakovostna nega v zobni ambulanti s 14. marec 2003. Z vsemi izobraževanji želimo doseči strokovni napredek medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu. Iz leta v leto so strokovni seminarji bolj zahtevni in na višjem nivoju.

Enajsto strokovno srečanje je bilo na Brdu pri Kranju aprila 2004, kje je bila tudi volilna skupščina na kateri je bila za predsednico izvoljena Marija Miklič.

Dvanajsto strokovno srečanje se je selilo v Prekmurje - v Radence saj smo imeli v IO Sekcije novo članico Majo Koudila in nam je pomagala organizirati seminar v tistem okolju z naslovom »Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu od otroka do starostnika.« Seminar je bil v aprilu 2005. S Prekmurja smo se selili na primorsko in sicer na Debeli Rtič leta 2006 »Celostna oskrba za lep nasmeh«. V strokovno srečanje smo vključili tudi dejavnosti rehabilitacijskega centra za otroke na Debelem Rtiču, tako je naše strokovno srečanje dobilo širše dimenzije.

Štirinajsti strokovni seminar pa je potekal v organizaciji ZD Nova Gorica in pod vodstvom Dore Masten »Kakovostna zobozdravstvena nega« Strokovne teme so bile izbrane iz lokalnega okolja, dotaknili pa smo se tudi stališča pravne stroke glede javnih pooblastila.

Petnajsto naše srečanje „Kakovostna zobozdravstvena nega od preventive do kurative“je bilo organizirano v Dolenjskih toplicah ,kjer je bilo zelo obiskano in v zadovoljstvu vseh udeležencev, tako da je našel vsak nekaj zase in pridobil na znanju in kakovosti. Strokovni seminarji se nadaljujejo in s tem tudi dvig strokovnosti,saj so teme na seminarjih iz leta v leto bolj strokovne. Naša sekcija je specifična in deluje na področju zobozdravstvene veje medicine na področju celotne Slovenije.

Šestnajsto naše srečanje je potekalo v Mariboru s sodelovanjem medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ZD Maribor, tako so z svojim sodelovanjem doprinesli lokalna znanja in nov pogled na zobozdravstveno dejavnost. Tako so naši seminarji, tudi lokalno obarvani, saj uporabimo strokovnjake s tistega področja, s tem pa popestrimo izbor vsebin in različne poglede na doktrino.

Sedemnajsto strokovno srečanje Kakovostna zobozdravstvena nega od preventive do kurative na Otočcu so zaznamovale pestre in aktualne teme. Dotaknili smo se motenj mineralizacije sklenine pri celiakiji, beljenja zob, parodontalne bolezni pri otrocih in mladostnikih, ravnanja z odpadki, sterilizacije v zobozdravstvu, poklicne odgovornosti, etike, nevrolingvističnega komuniciranja, pravic zobozdravstvenih storitev.

Celostna zobozdravstvena nega in naše telo je bil naslov osemnajstega strokovnega izobraževanja v Moravskih Toplicah. Obravnavali smo ortodontske teme, kislinsko erozijo, prehrano, vpliv dojenja na razvoj zob in ustne votline, male kirurške posege in pripravo  nanje, pacientove pravice, komunikacijo, antioksidativni stres in kronično vensko popuščanje.

V Tehnološkem parku v Ljubljani je bilo devetnajsto strokovno srečanje  z naslovom Sodobna uporaba fluoridov pri otrocih in mladostnikih ter Pravice in dolžnosti pacientov v zobozdravstvu. Strokovni seminar smo pripravili v sodelovanju s sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronaži in Sekcijo pedontologov Slovenskega zdravniškega društva.

Sodobni trendi v zobozdravstvu in ustno zdravje so zabeležili jubilejno dvajseto strokovno srečanje v Termah Zreče. Strokovne teme so bile pestre in zanimive. Izdan je bil tudi zbornik ob 20 letnici delovanja sekcije. Na volilni skupščini je bila izvoljena nova predsednica sekcije Marina Čok. Sekcija je dobila s strani Zbornice - Zveze Priznanje za 20 - letno strokovno, kakovostno in uspešno delo na področju zobozdravstvene dejavnosti v Sloveniji.