Organi sekcije

Predsednica sekcije:
Čok Marina ZD Izola
Tel: 051/396 296 ali
e-pošta: cok.marina@gmail.com 

Podpredsednica sekcije:
Grubar Damjana ZD Krško,

Tajnica sekcije:
Turk Andreja ZD Novo Mesto,

Člani IO:
Hreščak Loti UKC Stomatološka klinika,
Masten Dora ZD Nova Gorica,
Koudila Maja  ZD Murska Sobota,
Bernot Sonja ZD Kamnik,
Šumer Irena ZD Velenje,
Kovačič Vanja ZD Maribor.