Zgodovina

Pred skoraj četrt stoletja, ko smo praznovali svetovni dan zdravja pod geslom »Srečen otrok v zdravem okolju«, je nastala pobuda za ustanovitev Pediatrične sekcije. Zamisel se je porodila pri mariborskih medicinskih sestrah, ki so sodelovale v skupnem kolegiju medicinskih sester, zaposlenih na Otroškem oddelku SB Maribor, v Dispanzerju za otroke, v Šolskem dispanzerju, v Patronažnem varstvu Zdravstvenega doma Maribor, v Zdravstveni šoli Juga Polak – Maribor, v Vzgojno varstvenih zavodih ter v Otroškem domu. Po nasvetu takratnega odbora je bil ustanovljen iniciativni odbor za ustanovitev sekcije. Po izpeljani anketi, ki jo je pripravil in izvedel iniciativni odbor, so medicinske sestre, zaposlene na področju pediatrične zdravstvene nege v širšem slovenskem prostoru, dale predloge, pripombe in sporočila, na podlagi katerih smo si začrtali smernice delovanja novonastale sekcije. In tako smo 7. aprila 1978 ustanovili Pediatrično sekcijo in njena prva predsednica je postala Božena Golob.

Zaradi poenotenja imenovanja vseh sekcij, ki delujejo pod okriljem Zbornice zdravstvene nege, smo se leta 2004 preimenovali iz Pediatrične sekcije v Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji.

Predsednice Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji:

  • 1978 – 1980 Božena Golob, Maribor
  • 1980 – 1984 Manja Pašek, Maribor
  • 1984 – 1988 Veronika Pretnar Kunstek, Ljubljana
  • 1988 – 1992 Marjeta Dežnak, Celje
  • 1992 – 1996 Mojca Stojan, Jesenice
  • 1996 – 2000 Cvetka Meolic, Murska Sobota
  • 2000 – 2004 Valentina Vajović, Novo Mesto 
  • 2004 – 2008 Beisa Žabkar, Koper 
  • 2008 – 2009 Anica Vogel, Slovenj Gradec 
  • 2009 – 2013  Majda Oštir, Ljubljana