Zgodovina

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji je bila v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije (ZZNBS) - Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (ZDMSBZTS), v nadaljevanju Zbornice – Zveze, ustanovljena leta 1987, na pobudo glavne medicinske sestre Onkološkega inštituta v Ljubljani ga. Marine Velepič. Ustanovljena je bila z namenom združevati in izobraževati medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo na področju onkološke zdravstvene nege. Naloga ustanoviteljev je bila v širšem slovenskem okolju delovati kot načrtovalci in izvajalci kompleksne zdravstvene nege, kot učitelji, prosvetljevalci in kot nepogrešljivi sodelavci raziskovalnih timov ter samostojni raziskovalci na svojem področju. Dosedanje predsednice strokovne sekcije so bile: Marina Velepič, Olga Koblar (dva mandata), Jožica Bostič Pavlovič, dr. Brigita Skela Savič, Mira Logonder, Denis Mlakar Mastnak, Katarina Lokar, Biserka Petrijevčanin in aktualna predsednica – Gordana Marinček Garić.

Danes smo organizirani kot ena izmed 31 strokovnih sekcij v okviru Zbornice-Zveze. Sekcijo vodi na 4 leta voljeni 9 članski izvršilni odbor s predsednikom in podpredsednikom. 5 članov je iz Onkološkega inštituta Ljubljana. Zastopajo področje zdravstvene nege iz področja onkološke kirurgije, radioterapije, internistične onkologije, raziskovanja in bolečine. Trije člani so iz drugih ustanov in regij.

SEZNAM DOSEDANJIH STROKOVNIH SEMINARJEV

43. strokovni seminar
AKTUALNO! Onkološke teme in dileme, Otočec, 8. in 9. april 2016

42. strokovni seminar
TARČNA ZDRAVILA – TRENDI IN NOVOSTI. Zreče, 10. in 11. april 2015

41. strokovni seminar
Z DOKAZI V PRAKSO – OBVLADOVANJE SIMPTOMOV V ONKOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI, Ljubljana, 3.10.2014

40. strokovni seminar
PACIENTKE Z RAKOM DOJK – TRENDI IN NOVOSTI, Ljubljana, 7.6.2013

39. strokovni seminar
PACIENTI IN PLJUČNI RAK – TRENDI IN NOVOSTI, Zreče, 23.3.2012

38. strokovni seminar
KOMUNIKACIJA IN NJENE VRZELI PRI DELU Z ONKOLOŠKIM PACIENTOM, Maribor, 1.4.2011

37. strokovni seminar
BOLNIK Z RAKOM NA ZDRAVLJENJU DOMA – PRIPOROČILA ZA ZDRAVSTVENO NEGO, Rogaška Slatina, 4. in 5. marec 2010

36. strokovni seminar
PODPORNA ONKOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA IN ZDRAVLJENJE, Rogla, 2. in 3.4.2009

35. strokovni seminar
VARNOST BOLNIKOV IN OSEBJA V ONKOLOGIJI IN ONKOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI, Rogla, 27. in 28. marec 2008

34. strokovni seminar
ŽENSKE, MOŠKI IN RAK, Terme zreče, 22. in 23.3.2007

33. strokovni seminar
MED BOLNIŠNICO IN DOMOM (IZZIV MEDICINSKI SESTRI ZA KONTINUIRANO ONKOLOŠKO ZDRAVSTVENO NEGO), Rogla, 28. in 29.9.2006

32. strokovni seminar
SODOBNI TRENDI V ONKOLOGIJI IN ONKOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI, Rogla, 29. in 30. 9.2005

31. strokovni seminar
UKREPAJMO DANES, DA BOMO ŽIVELI JUTRI (PRIMARNA IN SEKUNDARNA PREVENTIVA RAKA TER TERCIARNA PREVENTIVA ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA BOLNIKOV Z RAKOM), Moravske toplice, 30. 9. in 1. 10. 2004

30. strokovni seminar
STAROST IN RAK POMOČ MEDICINSKI SESTRI, BOLNIKU IN SVOJCEM, Rogla, 9. in 10. oktober 2003

29. strokovni seminar
RAZVOJ ONKOLOGIJE IN ONKOLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE, 10 in 11. oktober 2002

28. strokovni seminar
URGENTNA STANJA V ONKOLOGIJI IN HORMONSKO ZDRAVLJENJE RAKA DOJK, 18. in 19. oktober 2001

27. strokovni seminar
NAPREDOVALI RAK - DODAJMO ŽIVLJENJE DNEVOM, 19. IN 20. oktober 2000

26. strokovni seminar
KAJ JE STORJENO NA PODROČJU INFORMIRANJA BOLNIKOV V ONKOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI, 10. marec 2000

25. strokovni seminar
POMEN PREHRANE PRI NASTANKU IN ZDRAVLJENJU MALIGNIH OBOLENJ, 14. in 15. oktober 1999

24. strokovni seminar
RAK MOD, 18. maj 1999

23. strokovni seminar
DOJKE - OKRAS ŽENSKE IN NJENA BOLEČINA, 15. in 16. oktober 1998

22. strokovni seminar
PLJUČNI RAK, 28. in 19. maj 1998

21. strokovni seminar
KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVENI NEGI, 13. november 1997

20. strokovni seminar
ZADOVOLJNA, CELOVITO UREJENA MEDICINSKA SESTRA, KAKOVOSTNA ZN, 15. in 16. maj 1997

19. strokovni seminar
STANDARDI ONKOLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE - USTNA VOTLINA, 8. november 1996

18. strokovni seminar
NOVOSTI V SISTEMSKEM ZDRAVLJENJU IN PRI ZDRAVLJENJU KRONIČNE BOLEČINE, 8. marec 1996

17. strokovni seminar
ZAČETKI UVAJANJA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA, 28. in 29. september 1995

16. strokovni seminar
TUMORJI V OTROŠKI DOBI, 10. marec 1995

15. strokovni seminar
RAK ČREVESJA, 7. in 8. oktober 1994 

14. strokovni seminar
IZBRANA POGLAVJA IZ GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE, 3. in 4. marec 1994

13. strokovni seminar
MALIGNI LIMFOMI, 5. marec 1993

12. strokovni seminar
DIAGNOSTIKA V ONKOLOGIJI, 25. september 1992

11. strokovni seminar
STRANSKI UČINKI CITOSTATIKOV, 5. marec 1992

10. strokovni seminar
MEDICINSKA SESTRA IN STRES, 4. oktober 1991

9. strokovni seminar
KARCINOM SEČNEGA MEHURJA, 8. marec 1991

8. strokovni seminar
MALIGNI TUMORJI TESTISA, 28. september 1990

7. strokovni seminar
MALIGNI MELANOM, 9. marec 1990 

6. strokovni seminar
AKUTNE LEVKEMIJE, 27. oktober 1989

5. strokovni seminar
BRAHIRADIOTERAPIJA V GINEKOLOGIJI, 3. marec 1989

4. strokovni seminar
RAK V ORL PODROČJU, 11. november 1988

3. strokovni seminar
PLJUČNI RAK, 11. marec 1988

2. strokovni seminar
ZDRAVSTVENA NEGA STOM, 20. november 1987

1. strokovni seminar
ONKOLOŠKA GINEKOLOGIJA RAK JAJČNIKOV, 16. maj 1986